ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Λειτουργία Σχολείων

Γενικές Πληροφορίες

Γενικές χρήσιμες πληροφορίες λειτουργίας των Δημοτικών, Νηπιαγωγείων και Ειδικών Σχολείων

Ασφάλεια παιδιών

Το προσωπικό των σχολείων επιτηρεί τα παιδιά κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο σχολείο και στις ποικίλες δραστηριότητες, ενδοσχολικές και εξωσχολικές, που οργανώνονται από το σχολείο και ο/η διευθυντής/διευθύντρια επισημαίνει και γνωστοποιεί στις αρμόδιες υπηρεσίες ή στα αρμόδια άτομα τα προβλήματα που υπάρχουν ως προς την ασφάλεια στα σχολικά κτίρια και στους σχολικούς χώρους (τον μη διορισμό τροχονόμου, την έλλειψη πεζοδρομίων, την έλλειψη προστατευτικών κάγκελων, κ.ά.).

Το προσωπικό του σχολείου δεν φέρει ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών που έρχονται στο σχολείο πριν από την κανονική προσέλευση των δασκάλων ή που παραμένουν μετά τη λήξη των μαθημάτων τους. Στις περιπτώσεις που απαιτείται απόλυση των παιδιών πριν ή μετά την κανονική λήξη των μαθημάτων για σοβαρούς λόγους, πρέπει να ειδοποιούνται έγκαιρα οι γονείς ή οι κηδεμόνες με επιστολή που θα στέλλεται μέσω των παιδιών τους.

Ανάρτηση / έπαρση σημαιών

Σε κάθε δημόσιο σχολείο αναρτώνται καθημερινά η ευρωπαϊκή, η ελληνική και η κυπριακή σημαία σε διαφορετικούς ιστούς. Μια φορά την εβδομάδα γίνεται επίσημα έπαρση των σημαιών και ψάλλεται ο Εθνικός Ύμνος σε κοινή συγκέντρωση των παιδιών και με την παρουσία όλου του διδακτικού προσωπικού.

Εμβλήματα και διακριτικά πολιτικών κομμάτων

Απαγορεύεται τα παιδιά να φέρουν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου εμβλήματα ή διακριτικά πολιτικών κομμάτων.

Απαγόρευση εισόδου στα σχολεία

Δεν επιτρέπεται να επισκέπτεται το σχολείο κανένα πρόσωπο που δεν έχει άμεση σχέση με τη διεξαγωγή των εργασιών ή την προαγωγή του έργου του σχολείου, χωρίς εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης. Γονείς και κηδεμόνες μπορούν να επισκέπτονται το σχολείο κατά τον καθορισμένο χρόνο. Άλλες επισκέψεις μπορούν να γίνονται ύστερα από σχετική άδεια που δίνεται από τον/την διευθυντή/διευθύντρια του σχολείου. Η είσοδος στο σχολείο δεν επιτρέπεται για διαφήμιση ή πώληση προϊόντων ή προσφορά υπηρεσιών ή για διεξαγωγή εργασίας που δεν αφορά τη λειτουργία του.

Μολυσματικές αρρώστιες

Ο/H διευθυντής/διευθύντρια σχολείου στο οποίο εκδηλώνεται μολυσματική αρρώστια ανάμεσα στα παιδιά του ή αρρώστια για την οποία υπάρχει υποψία ότι είναι μολυσματική, ειδοποιεί αμέσως τον/την πλησιέστερο κυβερνητικό/η ιατρικό/ή λειτουργό και αποκλείει προσωρινά από το σχολείο κάθε παιδί που προσβλήθηκε από τέτοια αρρώστια, ωσότου δοθεί σχετική ιατρική γνωμάτευση. Ταυτόχρονα, πληροφορεί σχετικά το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και ενημερώνει τους γονείς ή τον/την κηδεμόνα του παιδιού.

Πώληση εντύπων

Μέσα στα σχολεία επιτρέπεται από δασκάλους/ες ή από άλλα πρόσωπα η πώληση μόνο των εντύπων που περιλαμβάνονται στις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, δηλαδή «Ζωή του Παιδιού», «Παιδική Χαρά», «Οικογένεια και Σχολείο», και η πώληση οποιουδήποτε άλλου εντύπου που το Υπουργείο κρίνει χρήσιμο για την προαγωγή των σκοπών της εκπαίδευσης των παιδιών.

Διενέργεια εράνων

Καταργούνται όλοι οι έρανοι στα σχολεία. Σε έκτακτες περιπτώσεις (π.χ. θεομηνίες κ.ά.) είναι δυνατό να διενεργηθούν έρανοι, αφού όμως προηγηθούν επαφές του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με την Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης και την Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων (Π.Ο.Ε.Δ.). Κατά σχολείο ή σχολεία είναι επίσης δυνατό να οργανωθούν έρανοι, όταν παρουσιαστούν ειδικές ανάγκες (π.χ. ασθενή ή άπορα παιδιά). Η σχετική απόφαση όμως λαμβάνεται από τον διδασκαλικό σύλλογο σε συνεργασία με τον οικείο Σύνδεσμο Γονέων.

Σύνδεσμος Γονέων

Στα σχολεία Προδημοτικής, Δημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης λειτουργούν Σύνδεσμοι Γονέων, μέλη των οποίων είναι οι γονείς των μαθητών/ριών που φοιτούν κάθε χρόνο στο συγκεκριμένο σχολείο, νοουμένου ότι έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή στον Σύνδεσμο Γονέων του σχολείου. Όλα τα μέλη έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται. Στις αρχές κάθε σχολικής χρονιάς η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Γονέων εκλέγει το Διοικητικό της Συμβούλιο. Ο Σύνδεσμος Γονέων συνεργάζεται στενά με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία του σχολείου.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού