ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Έναρξη και λήξη σχολικού έτους

Το σχολικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται στο σχολείο την πρώτη Δευτέρα του Σεπτέμβρη και διακόπτουν για θερινές διακοπές την προτελευταία Παρασκευή του Ιουνίου. Τα μαθήματα αρχίζουν τη δεύτερη Δευτέρα του Σεπτέμβρη και τελειώνουν την Τετάρτη που προηγείται της προτελευταίας Παρασκευής του Ιουνίου.

Κάθε σχολικό έτος χωρίζεται, για σκοπούς προγραμματισμού της σχολικής εργασίας, σε τρία τρίμηνα ως ακολούθως:

Α΄ τρίμηνο:   Έναρξη μαθημάτων ως τις διακοπές των Χριστουγέννων (οι διακοπές των Χριστουγέννων διαρκούν 2 εβδομάδες)
Β΄ τρίμηνο:   Μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων ως τις διακοπές του Πάσχα (οι διακοπές του Πάσχα διαρκούν 2 εβδομάδες)
Γ΄ τρίμηνο:   Μετά τις διακοπές του Πάσχα ως τη λήξη των μαθημάτων.

Το αναλυτικό και το ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων Προδημοτικής, Δημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου κατόπιν σχετικής πρότασης του Υπουργείου. Τα μαθήματα αρχίζουν κάθε μέρα στις 7.45 π.μ. και λήγουν στη 1.05 μ.μ. Η εβδομαδιαία φοίτηση είναι πενθήμερη (Δευτέρα-Παρασκευή).

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού