ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Συνδέσεις

Δημοτική Εκπαίδευση
Εγκύκλιοι Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Σχολείου
Κυπριακοί και Ελληνικοί Εκπαιδευτικοί Φορείς
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ελλάδας
Εκπαιδευτική Πύλη Υπ.Ε.Π.Θ.
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Ελληνικές Εκπαιδευτικές Ιστοσελίδες
Ψηφιακό Σχολείο
http://www.epyna.gr
http://www.e-selides.gr/
http://11dim-evosm.thess.sch.gr/downloads.htm
Διαδραστικές δραστηριότητες στα Μαθηματικά
Σχέδια μαθημάτων - ΠΛΕΥΣΗ
Εκπαιδευτικά σενάρια με χρήση Τ.Π.Ε.
Εγκυκλοπαίδεια
Ελληνική Βικιπαίδεια
Άλλες Χρήσιμες Συνδέσεις
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001365/136583e.pdf

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού