ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Συνδέσεις

Δημοτική Εκπαίδευση
Εγκύκλιοι Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Σχολείου
Κυπριακοί και Ελληνικοί Εκπαιδευτικοί Φορείς
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ελλάδας
Εκπαιδευτική Πύλη Υπ.Ε.Π.Θ.
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ελληνικές Εκπαιδευτκές Ιστοσελίδες
Ψηφιακό Σχολείο
http://www.epyna.gr
http://www.e-selides.gr/
http://11dim-evosm.thess.sch.gr/downloads.htm
Διαδραστικές δραστηριότητες στα Μαθηματικά
Σχέδια μαθημάτων - ΠΛΕΥΣΗ
Εκπαιδευτικά σενάρια με χρήση Τ.Π.Ε.
Εγκυκλοπαίδεια
Ελληνική Βικιπαίδεια
Άλλες Χρήσιμες Συνδέσεις
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001365/136583e.pdf

Υπηρεσία Διαδικτύου - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού