ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ωράριο εργασίας

Τα μαθήματα στα δημοτικά σχολεία αρχίζουν στις 7:45 π.μ. και τελειώνουν στη 1:05 μ.μ., με τρία διαλείμματα συνολικής διάρκειας 40 λεπτών. Στα νηπιαγωγεία τα μαθήματα αρχίζουν στις 7:45 π.μ. και τελειώνουν στη 1:05 μ.μ., με δύο διαλείμματα συνολικής διάρκειας 40 λεπτών. Στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία το ωράριο επεκτείνεται μέχρι τις 4:00 μ.μ.

Ο/H διευθυντής/διευθύντρια μπορεί να δώσει οδηγίες να σχολάσουν τα παιδιά πριν από την κανονική ώρα:
α)     ύστερα από έγκριση του Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης
β)     ύστερα από δική του/της απόφαση, για να αποτρέψει επικείμενο κίνδυνο (π.χ. θεομηνία, πυρκαγιά) ή για να αντιμετωπίσει έκτακτες σοβαρές περιπτώσεις.

Παιδιά με ειδικές ανάγκες νηπιαγωγείου, δημοτικού ή σχολείου ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης μπορούν να αποχωρούν από το σχολείο για λόγους παρακολούθησης θεραπειών, έπειτα από έγκριση του/της Διευθυντή/Διευθύντριας Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Παιδιά νηπιαγωγείου ή σχολείου ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης δεν μπορούν να σχολάσουν πριν από την κανονική ώρα, χωρίς να παραληφθούν από τους γονείς ή κηδεμόνες τους. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή επικείμενων κινδύνων ή έκτακτων σοβαρών περιπτώσεων  ισχύει ό,τι και για τα δημοτικά σχολεία.

Οι εκπαιδευτικοί προσέρχονται στο σχολείο τους τουλάχιστο 15 λεπτά πριν από την έναρξη του κανονικού ωραρίου και φεύγουν μετά τη λήξη του, αφού πάρουν κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή αποχώρηση των μαθητών/ριών.

Η εβδομαδιαία απασχόληση των εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης σε περιόδους των 40 λεπτών φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα:

ΘΕΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΟΛΙΚΟ

Διευθυντές/Διευθύντριες σε σχολεία με 10 ή περισσότερους  εκπαιδευτικούς

11

24

1

2

38

Διευθυντές/Διευθύντριες σε σχολεία με 7-9 εκπαιδευτικούς

13

22

1

2

38

Διευθυντές/Διευθύντριες σε σχολεία με 6 εκπαιδευτικούς

15

20

1

2

38

Διευθυντές/Διευθύντριες σε σχολεία με 5 εκπαιδευτικούς

17

18

1

2

38

Διευθυντές/Διευθύντριες σε σχολεία με 4 εκπαιδευτικούς

19

16

1

2

38

Διευθυντές/Διευθύντριες σε σχολεία με 3 εκπαιδευτικούς

21

14

1

2

38

Βοηθοί Διευθυντές/Διευθύντριες

23

12

1

2

38

Εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν το 50ό έτος της ηλικίας τους και άνω

25

10

1

2

38

Εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στο 21ο έτος της υπηρεσίας τους και άνω

25

10

1

2

38

Εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στο 15ο μέχρι και τη συμπλήρωση του 20ού έτους της υπηρεσίας τους 

27

8

1

2

38

Εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στο 1ο μέχρι και τη συμπλήρωση του 14ου έτους της υπηρεσίας τους

29

6

1

2

38


Σημειώσεις:
  • Όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί παραμένουν στο σχολείο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του.
  • Μία από τις περιόδους των ενδοσχολικών δραστηριοτήτων καθορίζεται ως χρόνος συνεργασίας με τους γονείς.
  • Η συνεδρία προσωπικού αρχίζει στη 1:15 μ.μ.
  • Όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί έχουν 2 περιόδους την εβδομάδα για εκπαιδευτικά συνέδρια/σεμινάρια που οργανώνονται από την Αρμόδια Αρχή.
  • Όσοι/ες εκπαιδευτικοί διορίζονται κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο θεωρείται, για σκοπούς μείωσης του διδακτικού τους χρόνου, ότι συμπληρώνουν έναν χρόνο υπηρεσίας την 31η Αυγούστου του επόμενου χρόνου.
  • Ο διδακτικός χρόνος του/της Διευθυντή/Διευθύντριας υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των εκπαιδευτικών, που έχουν ως έδρα το σχολείο του/της, στον οποίο περιλαμβάνεται και ο/η ίδιος/α.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού