ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κατάλογοι Σχολείων


Προδημοτική Εκπαίδευση
Δημόσια Νηπιαγωγεία
Τοπικές Αργίες Δημόσιων Νηπιαγωγείων
Τυποποίηση Ονομάτων Δημόσιων Νηπιαγωγείων (σύμφωνα με το ρομανικό αλφάβητο)
Δημόσια Nηπιαγωγεία με χρέωση για παροχή υπηρεσιών
Δημόσια Nηπιαγωγεία με Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης (ΔΡΑ.Σ.Ε.)
Δημόσια Νηπιαγωγεία με Ειδικές Μονάδες
Προαιρετικά Ολοήμερα Δημόσια Νηπιαγωγεία
Θερινά Δημόσια Νηπιαγωγεία
Σύνδεσμοι Γονέων Δημόσιων Νηπιαγωγείων
Κοινοτικά Νηπιαγωγεία
Τυποποίηση Ονομάτων Κοινοτικών Νηπιαγωγείων (σύμφωνα με το ρομανικό αλφάβητο)

Δημοτική Εκπαίδευση
Δημόσια Δημοτικά Σχολεία
Τοπικές Αργίες Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων
Τυποποίηση Ονομάτων Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων (σύμφωνα με το ρομανικό αλφάβητο)
Δημόσια Δημοτικά Σχολεία με Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης (ΔΡΑ.Σ.Ε.)
Δημόσια Δημοτικά Σχολεία με Ειδικές Μονάδες
Ενιαία Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία
Προαιρετικά Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία
Θερινά Δημόσια Δημοτικά Σχολεία
Σύνδεσμοι Γονέων Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων

Ειδική Εκπαίδευση
Ειδικά Σχολεία
Τοπικές Αργίες Δημόσιων Ειδικών Σχολείων
Τυποποίηση Ονομάτων Ειδικών Σχολείων (σύμφωνα με το ρομανικό αλφάβητο)
Προαιρετικά Ολοήμερα Ειδικά Σχολεία

Ιδιωτική Εκπαίδευση
Εγκεκριμένα Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία
Εγκεκριμένα Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία
Εγκεκριμένα Ιδιωτικά Φροντιστήρια - Υφιστάμενος Κατάλογος
Εγκεκριμένα Ιδιωτικά Φροντιστήρια - Μητρώο Α
Εγκεκριμένα Ιδιωτικά Φροντιστήρια - Μητρώο Β

Άλλα Σχολεία και Ιδρύματα
Ιδρύματα
Άλλα Σχολεία

Σχολικές Εφορείες
Κατάλογος Σχολικών Εφορειών

Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης
Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας