ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πολιτική Άμυνα

Το κάθε σχολείο οφείλει να καταρτίσει Σχέδιο Πολιτικής Άμυνας που κύριος σκοπός του είναι η λήψη των αναγκαίων προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων, για την προπαρασκευή, οργάνωση, καθοδήγηση και κινητοποίηση όλου του έμψυχου και άψυχου δυναμικού του σχολείου, ώστε να προστατευτούν οι μαθητές/μαθήτριες και το προσωπικό και να αντιμετωπιστούν θετικά, τα καταστρεπτικά αποτελέσματα μεμονωμένης εχθρικής ενέργειας, συμφοράς ή άλλης καταστροφής που πιθανό να πλήξουν το σχολείο. Κάθε σχολείο θα πρέπει να προετοιμάζεται έγκαιρα εφαρμόζοντας όλα τα προληπτικά μέτρα, ώστε να είναι σε θέση να πάρει, όταν παραστεί ανάγκη, όλα τα αναγκαία κατασταλτικά μέτρα για να μειωθούν στον ελάχιστο δυνατό βαθμό ανθρώπινα θύματα και υλικές ζημιές.

Το Σχέδιο Πολιτικής Άμυνας κάθε σχολείου αναθεωρείται και εκσυγχρονίζεται μια τουλάχιστο φορά κάθε σχολική χρονιά, ώστε να συμπεριλαμβάνονται νέες κτιριακές επεκτάσεις, νεοαποκτηθέντες χώροι και διάφορες τροποποιήσεις στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του σχολικού κτιρίου. Κάθε σχολείο πραγματοποιεί δύο τουλάχιστον ασκήσεις ετοιμότητας κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, ώστε προσωπικό και μαθητές/μαθήτριες να μπορούν να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που προβλέπονται από το σχέδιο.

Η διεύθυνση του σχολείου οφείλει να ενημερώσει τους γονείς για τους χώρους συγκέντρωσης ή/και προστασίας των παιδιών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Όταν θα προσέρχονται οι γονείς για να παραλάβουν τα παιδιά τους, θα πρέπει να προσέξουν ώστε να μην προκαλέσουν κυκλοφοριακή συμφόρηση έξω από το σχολείο. Η στάθμευση των οχημάτων θα πρέπει να γίνεται όπως προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστες καταστάσεις ή ακόμα και να παρεμποδιστούν οχήματα ουσιωδών υπηρεσιών που εκτελούν εντεταλμένη υπηρεσία.

Σε περίπτωση που θα παρουσιαστεί έκτακτη ανάγκη, κανένα παιδί δεν θα αποχωρήσει από το σχολείο μόνο του. Τα παιδιά θα παραδοθούν στους γονείς ή στους κηδεμόνες τους ή σε άλλα πρόσωπα που εγγράφως οι γονείς έδωσαν την εξουσιοδότησή τους για το σκοπό αυτό. Σε περίπτωση που οι γονείς ή τα άλλα πρόσωπα δεν εντοπίζονται ή αδυνατούν να παραλάβουν τα παιδιά, η διεύθυνση του σχολείου, μετά από εύλογο χρονικό διάστημα μετά το πέρας του ωρολογίου προγράμματος, θα επικοινωνήσει με την Πολιτική Άμυνα κάθε επαρχίας, για να πάρει οδηγίες για το πού θα παραδοθούν τα παιδιά, ώστε να τύχουν κάθε φροντίδας μέχρι να καταστεί δυνατή η επανασύνδεσή τους με τις οικογένειές τους.
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού