ΓΡΙΠΗ Α - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Εισαγωγή | Σχέδιο Δράσης | Επιμορφωτικό Υλικό | Έντυπα | Συχνές Ερωτήσεις | Χρήσιμες Ιστοσελίδες| Επικοινωνία

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας στα πλαίσια της συνολικής προσπάθειας για σωστή ενημέρωση των εκπαιδευτικών και κατ’ επέκταση των μαθητών και των γονιών αναφορικά με τη Γρίπη Α, έχει προβεί στη δημιουργία της ιστοσελίδας «Γρίπη Α – Ενημέρωση – Πρόληψη – Αντιμετώπιση».

Αυτή η προσπάθεια στοχεύει στην εύκολη πρόσβαση των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονιών, καθώς και άλλων ενδιαφερομένων, στο ενημερωτικό υλικό που έχει ετοιμαστεί από τους λειτουργούς του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και Υπουργείου Υγείας έχοντας ως κύρια επιδίωξη τη λήψη των αναγκαίων προληπτικών μέτρων για ελαχιστοποίηση εξάπλωσης του ιού.

Παράλληλα, πέρα από χρήσιμες πληροφορίες η ιστοσελίδα περιλαμβάνει ανάμεσα σ’ άλλα το Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας καθώς και τα Πρωτόκολλα Διαχείρισης Κρουσμάτων Γρίπης Α στα σχολεία.

Συστήνεται όπως επισκέπτεστε συχνά το σύνδεσμο «Γρίπη Α – Ενημέρωση – Πρόληψη – Αντιμετώπιση» μια και η προσπάθεια για ενημέρωση θα αποτελέσει συνεχή επιδίωξη του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας