ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ, Κ.Ε.Ε.Σ.Κ.

Οικοσελίδα


Το Γραφείο έχει ως αποστολή του τη δημιουργία ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος για όλους τους εργαζόμενους στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και υπηρεσίες, καθώς επίσης και τους μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στα δημόσια σχολεία. Παράλληλα, μεριμνά για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντίδραση των σχολείων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Επιπρόσθετα, οι λειτουργοί του Γραφείου ασκούν καθήκοντα εποπτικού οργάνου στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της ΚΕΕΣΚ (Κεντρική Επιτροπή Ελέγχου Σχολικών Κυλικείων).

Για την επίτευξη της πιο πάνω αποστολής εφαρμόζονται σε ετήσια βάση οι εξής δράσεις:
  • Διεξαγωγή Επιμορφωτικών Σεμιναρίων
  • Επισκέψεις / Επιθεωρήσεις δημόσιων σχολείων και κτιρίων που στεγάζουν υπηρεσίες του Υπουργείου
  • Ασκήσεις Πολιτικής Άμυνας
  • Στενή συνεργασία με αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας