ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ, Κ.Ε.Ε.Σ.Κ.

Επικοινωνία
Ηλ. Ταχυδρομείο: asfaleia-ygeia@schools.ac.cy
Τηλεομοιότυπο: 22809584

Προϊστάμενος Γραφείου
Ηλίας Μαρκάτζιης
Τηλέφωνο: 22800651/652
Τηλεομοιότυπο: 22428273
Ηλ. Ταχυδρομείο: asfaleia-ygeia@schools.ac.cy


Λειτουργοί Γραφείου Ασφάλειας και Υγείας
Ηράκλειτος Ιωσηφίδης
Τηλέφωνο: 22800988
Ηλ. Ταχυδρομείο: hiosifides@moec.gov.cy


Αντιγόνη Καλλιμάχου
Τηλέφωνο: 22800989
Ηλ. Ταχυδρομείο: akallimachou@moec.gov.cy


Άντρη Σωτηρίου
Τηλέφωνο: 22809583
Ηλ. Ταχυδρομείο: asoteriou@moec.gov.cy


Αλίκη Φυλακτού Κουντούρη
Τηλέφωνο: 22800907
Ηλ. Ταχυδρομείο: akountouri@schools.ac.cy


Τηλέφωνα Επικοινωνίας με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας