ΓΡΙΠΗ Α - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Εισαγωγή | Σχέδιο Δράσης | Επιμορφωτικό Υλικό | Έντυπα | Συχνές Ερωτήσεις | Χρήσιμες Ιστοσελίδες| Επικοινωνία

ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΓΡΙΠΗΣ

Eπικοινωνία

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Aθλητισμού και Νεολαίας
Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τηλέφωνο: 22800661
Tηλεομοιότυπο: 22428277


Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης
Τηλέφωνο: 22800630/631  
Tηλεομοιότυπο:  22428268


Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Τηλέφωνο: 22800651/652
Tηλεομοιότυπο: 22428273


Γραφείο Πολιτκής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας
Δημοτική Εκπαίδευση: 22800989

Μέση Εκπαίδευση: 22800965
Τεχνική Εκπαίδευση: 22800988

Tηλεομοιότυπο: 22809584

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ykasoulides@moec.gov.cy


Υπουργείο Yγείας
Γραμμή ενημέρωσης του κοινού 
    
Τηλέφωνο: 22784848


Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων Τηλέφωνο:   22605650/651
Tηλεομοιότυπο: 22771496

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας