ΓΡΙΠΗ Α - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Εισαγωγή | Σχέδιο Δράσης | Επιμορφωτικό Υλικό | Έντυπα | Συχνές Ερωτήσεις | Χρήσιμες Ιστοσελίδες| Επικοινωνία

ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΓΡΙΠΗΣ

Χρήσιμες Ιστοσελίδες

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας έχει εκπονήσει Σχέδιο Δράσης εννέα (9) σημείων το οποίο έχει ήδη αποσταλεί στα σχολεία μέσω σχετικής εγκυκλίου. Στο χώρο αυτό μπορείτε να βρείτε το Σχέδιο Δράσης, καθώς και τα Πρωτόκολλα Διαχείρισης Κρουσμάτων Γρίπης στα σχολεία βάσει των τριών σεναρίων που έχουν καταρτιστεί. Στα Πρωτόκολλα περιγράφεται λεπτομερώς η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί σε περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων Γρίπης Α, καθώς και χρήσιμα τηλέφωνα.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δημόσια Υγεία
Υγεία ΕΕ – Η πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημόσια Υγεία
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας