ΓΡΙΠΗ Α - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Εισαγωγή | Σχέδιο Δράσης | Επιμορφωτικό Υλικό | Έντυπα | Συχνές Ερωτήσεις | Χρήσιμες Ιστοσελίδες| Επικοινωνία

ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΓΡΙΠΗΣ

Επιμορφωτικό Υλικό
Το Υπουργείο Υγείας έχει ετοιμάσει ένα ενημερωτικό έντυπο στο οποίο περιλαμβάνονται με απλό και κατανοητό τρόπο όλα όσα πρέπει να γνωρίζει κάποιος αναφορικά με τη Γρίπη Α (Η1Ν1). Συγκεκριμένα, δίνονται γενικές πληροφορίες αναφορικά με τη Γρίπη Α, τα συμπτώματα, καθώς και μέτρα πρόληψης της εξάπλωσης του ιού.

Στο χώρο αυτό, πέρα από το συγκεκριμένο ενημερωτικό έντυπο, έχει καταχωρηθεί σημαντικός αριθμός πληροφοριακού υλικού για γενική ενημέρωση εκπαιδευτικών, μαθητών, γονιών και κάθε ενδιαφερόμενου. Το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε στους μαθητές εύκολα μπορεί να μεταδοθεί με μια εικόνα παρά με χίλιες λέξεις. Γι’ αυτό το λόγο επισυνάπτουμε αρκετές αφίσες οι οποίες παρουσιάστηκαν στα πλαίσια των συναντήσεων οι οποίες μπορούν να πολλαπλασιαστούν στα σχολεία και να τοποθετηθούν στις πινακίδες των τάξεων. Συστήνεται όπως επιλεγούν μία ή δύο αφίσες το πολύ αλλά η τοποθέτησή τους να συνοδεύεται και με ένα εποικοδομητικό διάλογο με τους μαθητές ώστε να περνούν τα σωστά μηνύματα.


Πίνακας με Έντυπα
Θέμα Αρχείο
Γρίπη Α - Ενημερωτικό έντυπο Υπουργείου Υγείας
Είσαι έτοιμος; Η εποχή της γρίπης έφτασε…
Πώς μεταδίδεται η γρίπη των πτηνών
Τεχνική πλυσίματος χεριών
Μικρόβια στα χέρια (1)
Μικρόβια στα χέρια (2)
Ατομική υγιεινή παιδιών
Πληροφορίες για το κοινό
Πλύσιμο χεριών - Αφίσα
Πότε πλένουμε τα χέρια
Κάλυψε το βήχα σου
Πλύνε τα χέρια σου (1)
Πλύνε τα χέρια σου (2)
Πλύνε τα χέρια σου (3)
Πλύνε τα χέρια σου (4)


Πίνακας με Παρουσιάσεις
Θέμα Αρχείο
Σχέδιο δράσης για τη διαχείριση κρουσμάτων γρίπης Α
Μαθαίνω για τη νέα μορφή γρίπης Α - Δημοτική Εκπαίδευση
Μαθαίνω για τη νέα μορφή γρίπης Α - Μέση Εκπαίδευση
Νέος ιός της γρίπης Α (Η1Ν1) - Υπουργείο Υγείας
Γενικές πληροφορίες και στατιστικά δεδομένα

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας