ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Έντυπα

Έντυπα για εκπαιδευτικούς και σχολεία

Έντυπο Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
ΥΠΑΝ 90 Έντυπο αναφοράς παιδιού σε σύγκρουση με τον Νόμο στην Αστυνομία - Νόμος 55(Ι)/2021 30/10/2023
Παραγγελίες βιβλίων
  Έντυπα Αποθήκης  
Οδοιπορικά - Πληρωμές
  Έντυπα Λογιστηρίου - Μισθολόγιο Κρατικών Υπαλλήλων  
  Έντυπα Λογιστηρίου - Οδοιπορικά Μετακινούμενων Εκπαιδευτικών  
  Έντυπα Λογιστηρίου - Εξουσιοδότηση για πληρωμές από το FIMAS  
  Έντυπα Λογιστηρίου - Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης  
Σχολικά Κυλικεία
  Έντυπα Σχολικών Κυλικείων  
Άδειες
  Έντυπα Υπηρεσίας Εκπαιδευτικού Προσωπικού  
'Αλλα χρήσιμα έντυπα
  Έντυπα Yπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής  
  Έντυπα Πολιτικής Άμυνας  
  Έντυπα Ασφάλειας και Υγείας  
  Έντυπα Ειδικής Εκπαίδευσης  
  Έντυπα Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας  

Έντυπα για μαθητές και γονείς

Έντυπο Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Έντυπα Ενστάσεων/Εγγραφών/Μετεγγραφών Μαθητών/Μαθητριών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης
YΠΑΝ ΔΜΓΕ01 Έντυπο υποβολής Ένστασης για Εγγραφή Μαθητών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης 03/01/2024
YΠΑΝ ΔΜΓΕ02 Έντυπο υποβολής αίτησης Εγγραφής/Μετεγγραφής Μαθητών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης  24/04/2024
YPAN DMGE02 Application for Registration/Transfer of Students (Secondary General Education) 24/04/2024
YΠΑΝ ΔΜΓΕ03 Έντυπο Επιλογής Μαθημάτων - Τύπος Α' 24/04/2024
YΠΑΝ ΔΜΓΕ04 Έντυπο Επιλογής Μαθημάτων - Τύπος Β' 24/04/2024
YPAN DMGE04 Course Selection Form (For Lyceum Students, Secondary General Education)  24/04/2024
YΠΑΝ ΔΜΓΕ05 Αίτηση για εγγραφή σε Εσπερινό Σχολείο 29/02/2024
YΠΑΝ ΔΜΓΕ06 Έντυπο προσωπικών στοιχείων μαθητή/τριας 24/10/2023
Έντυπα - Διάφορα
ΥΠΑΝ ΔΜΓΕ Δ01 ΒΠΕ - Συγκατάθεση γονέα/κηδεμόνα για φωτογράφιση/μαγνητοσκόπηση και δημοσιοποίηση φωτογραφικού υλικού και βίντεο παιδιού/παιδιών του/της 30/05/2023
ΥΠΑΝ ΔΜΓΕ Δ02 ΒΠΕ - Δήλωση συμμετοχής 30/05/2023
Άλλα Έντυπα
YΠΑΝ ΠΑ 01 Εξουσιοδότηση παραλαβής μαθητών/μαθητριών 07/07/2023
  Έντυπα Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής  
  Έντυπα Υπηρεσίας Εξετάσεων  
  Έντυπα Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας  
  Έντυπα Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων  

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας