ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Επικοινωνία

Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, το γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή, τα Επαρχιακά Γραφεία καθώς και με τα υπόλοιπα γραφεία και υπηρεσίες της Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης ακολουθώντας τις καθορισμένες διαδικασίες και εξαντλώντας την καθορισμένη ιεραρχία.

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τις διευθύνσεις, τα τηλέφωνα, τα τηλεοποιότυπα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων των σχολείων (δημόσιων και ιδιωτικών) Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.


Γραφείο Διεύθυνσης Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης
Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου,
Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία
Τηλέφωνα: 22 800630, 22 800631
Τηλεoμοιότυπο: 22 428268
Ηλ. Ταχυδρομείο: circularsec@schools.ac.cy


Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας
Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου,
Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22 806315
Τηλεομοιότυπο: 22 305507
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: dme-eparchiako-lef@schools.ac.cy


Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού
Επαρχιακό Γραφείο Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης Λεμεσού
Φραγκλίνου Ρούσβελτ 126
Πολυκατοικία KIRZIS, 5ος όροφος
3011 Λεμεσός
Τηλέφωνο: 25 820883, 25 820882
Τηλεομοιότυπο: 25 305622
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: dme-eparchiako-lem@schools.ac.cy


Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας-Αμμοχώστου
Λεωφόρος Ελευθερίας 45,
Ακίνητα Οικονόμου, 1ος όροφος,
7102 Αραδίππου
Τηλέφωνο: 24 821358
Τηλεομοιότυπο: 24 813277
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: dme-eparchiako-laramm@schools.ac.cy


Επαρχιακό Γραφείο Πάφου
Νεόφυτου Νικολαΐδη,
Νέα Επαρχιακά Κυβερνητικά Γραφεία,
Τ.Θ. 6077, 8100 Πάφος
Τηλέφωνο: 26 804516
Τηλεομοιότυπο: 26 911453
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: dme-eparchiako-paf@schools.ac.cy


Γραφείο Ειδικής Αγωγής
Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου,
Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία
Τηλέφωνα: 22 809521, 22 800632
Τηλεoμοιότυπο: 22 800660
Ηλ. Ταχυδρομείο: dme-eidiki-ekp@schools.ac.cy


Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης
Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου,
Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία
Τηλέφωνα: 22 800618
Τηλεoμοιότυπο: 22 305514
Ηλ. Ταχυδρομείο: kie@moec.gov.cy


Ιδιωτική Εκπαίδευση
Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου,
Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία
Τηλέφωνα: 22 809512, 22 806356
Τηλεoμοιότυπο: 22 428268
Ηλ. Ταχυδρομείο: dme-idiotiki-ekp@schools.ac.cy


Γραφείο Γενικού Επιθεωρητή
Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου,
Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία
Τηλέφωνα: 22 800936, 22 800934
Τηλεoμοιότυπο: 22 800862
Ηλ. Ταχυδρομείο: geme@schools.ac.cy


Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας