ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Έντυπα

Έντυπο Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Διαδικασία παρέμβασης στο σχολείο για χειρισμό παιδιού με πιθανές μαθησιακές, συναισθηματικές ή άλλες δυσκολίες στη Δημοτική, Μέση και Μέση Τεχνική Εκπαίδευση
(Μηχανισμός Eντοπισμού και Στήριξης)
YΠΑΝ ΥΕΨ 01 Έντυπο Συγκατάθεσης Γονέων/Κηδεμόνων για συνεργασία με την ΥΕΨ 06/07/2023
YPAN YEPS 01 Consent Of Parent / Legal Guardian for Educational Psychological Involvement 06/07/2023
YΠΑΝ ΥΕΨ 02 Έντυπο Τερματισμού Συνεργασίας με την ΥΕΨ 06/07/2023
YPAN YEPS 02 Request For Termination Of Educational Psychological Services 06/07/2023
YΠΑΝ ΥΕΨ 03 Έντυπο Εφαρμογής Ομαδικής Δράσης 06/07/2023
Δημοτική Εκπαίδευση
YΠΑΝ ΥΕΨ Δ01 Μηχανισμός Εντοπισμού Στήριξης - Δημοτική Εκπαίδευση 06/07/2023
YΠΑΝ ΥΕΨ Δ02 Παραπομπή μαθητή/μαθήτριας στην ΥΕΨ - Δημοτική Εκπαίδευση  06/07/2023
YΠΑΝ ΥΕΨ Δ03 Επεξηγηματικό για τον ΜΕΣ - Δημοτική  Εκπαίδευση 06/07/2023
Μέση Εκπαίδευση
YΠΑΝ ΥΕΨ Μ01 Μηχανισμός Εντοπισμού Στήριξης - Μέση Εκπαίδευση 06/07/2023
YΠΑΝ ΥΕΨ Μ02 Παραπομπή μαθητή/μαθήτριας στην ΥΕΨ - Μέση Εκπαίδευση  06/07/2023
YΠΑΝ ΥΕΨ Μ03 Επεξηγηματικό για τον ΜΕΣ -  Μέση Εκπαίδευση 06/07/2023

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας