ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ, Κ.Ε.Ε.Σ.Κ.

Σχολικά Κυλικεία

Έντυπα

Θέμα Αρχείο
Ενιαία Έντυπα Προσφορών για τα Σχολικά Κυλικεία
Αίτηση για εισαγωγή προϊόντων στα Σχολικά Κυλικεία
Υγιεινή στον χώρο του κυλικείου (Παράρτημα Ι, Ν.60(Ι)/2000)
Ενιαίο έντυπο αξιολόγησης κυλικείων (Παράρτημα ΙΙ, Ν.60(Ι)/2000)
ΥΠΑΝ ΣΚ ΤΕΕΣΚ 01 - Εντυπο Σύστασης Τοπικής Επιτροπής Ελέγχου Σχολικών Κυλικείων - Δημοτική Εκπαίδευση
ΥΠΑΝ ΣΚ ΤΕΕΣΚ 02 - Εντυπο Σύστασης Τοπικής Επιτροπής Ελέγχου Σχολικών Κυλικείων - Μέση Εκπαίδευση
ΥΠΑΝ ΣΚ ΤΕΕΣΚ 03 - Εντυπο Σύστασης Τοπικής Επιτροπής Ελέγχου Σχολικών Κυλικείων - Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση
ΥΠΑΝ ΣΚ ΤΕΕΣΚ 04 - Εντυπο Ενημέρωσης για Μη Λειτουργία Σχολικού Κυλικείου - Δημοτική Εκπαίδευση
ΥΠΑΝ ΣΚ ΤΕΕΣΚ 05 - Εντυπο Ενημέρωσης για Μη Λειτουργία Σχολικού Κυλικείου - Μέση Εκπαίδευση
ΥΠΑΝ ΣΚ ΤΕΕΣΚ 06 - Εντυπο Ενημέρωσης για Μη Λειτουργία Σχολικού Κυλικείου - Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας