ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ, Κ.Ε.Ε.Σ.Κ.

Ασφάλεια και Υγεία

Έντυπα

Έντυπο Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Μονάδα ΤΠΕ Οδηγίες για τη σύσταση της Επιτροπής Ασφάλειας στο Σύστημα Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού (ΣΕΠ) 24/10/2023
ΣΕΠ Επιτροπή Ασφάλειας - Σχολεία (μέσω Συστήματος Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού - ΣΕΠ) 07/07/2023
YΠΑΝ ΑΥ 01 Επιτροπή Ασφάλειας -Τμήματα/Υπηρεσίες ΥΠΑΝ 24/10/2023
YΠΑΝ ΑΥ 02 Έντυπο Καταγραφής Προβλημάτων και Εισηγήσεων για Θέματα Ασφάλειας και Υγείας  07/07/2023
YΠΑΝ ΑΥ 03 Καταγραφή Ατυχημάτων 07/07/2023
YΠΑΝ ΑΥ 04 Συνοπτικός Πίνακας Ατυχημάτων 07/07/2023
YΠΑΝ ΑΥ 05 Απώλεια/Καταστροφή Κάρτας Πρόσβασης Κεντρικών Κτηρών ΥΠΑΝ 07/07/2023
YΠΑΝ ΑΥ 06Α Αίτημα Έκδοσης Κάρτας Πρόσβασης Κεντρικών Κτηρίων ΥΠΑΝ 24/10/2023
YΠΑΝ ΑΥ 06Β Παραλαβή Κάρτας Εισόδου - Κατάλογος - Κτήριο ΥΠΑΝ 07/07/2023
YΠΑΝ ΑΥ 07 Προσωρινή Κάρτα Πρόσβασης Κεντρικών Κτηρίων ΥΠΑΝ 07/07/2023
YΠΑΝ ΑΥ 08 Μέτρα Ασφάλειας - Σχολεία 07/07/2023
YΠΑΝ ΑΥ 09 Συστήματα Συναγερμού - Σχολεία 07/07/2023
YΠΑΝ ΑΥ 12 Έντυπο καταγραφής κρουσμάτων γρίπης 07/07/2023
YΠΑΝ ΑΥ 13 Απασχόληση Τροχονόμου/ων 07/07/2023
YΠΑΝ ΑΥ 14 Αρχείο Επισκεπτών 07/07/2023
YΠΑΝ ΑΥ 16 Έντυπο παραλαβής κάρτας εισόδου/εξόδου - Σχολεία 07/07/2023
YΠΑΝ ΑΥ 17 Έντυπο Αναφοράς Περιστατικού Ασφάλειας - Κεντρικά Κτήρια ΥΠΑΝ 07/07/2023
YΠΑΝ ΑΥ 18 Έντυπο Αναφοράς Τεχνικών Θεμάτων/Προβλημάτων σε Συστήματα Ασφάλειας (Φύλαξης) στα Κεντρικά Κτήρια του ΥΠΑΝ 07/07/2023
YΠΑΝ ΑΥ 19 Έντυπο Συγκατάθεσης για Χορήγηση Φαρμακευτικής Αγωγής 07/07/2023
ΥΕΚΑ ΤΕΕ Α1 Γνωστοποίηση Ατυχήματος 07/07/2023
ΥΕΚΑ ΤΕΕ ΕΣ1 Γνωστοποίηση Επικίνδυνου Συμβάντος 07/07/2023

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας