ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Έντυπα

Έντυπο Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
YΠΑΝ ΥΕΠ 01 Βεβαίωση Ανάληψης Καθηκόντων 23/06/2023
YΠΑΝ ΥΕΠ 02 Αίτηση για έκδοση κάρτας νοσηλείας εκπαιδευτικού  22/06/2023
YΠΑΝ ΥΕΠ 03 Αίτηση για άδεια για μερική ιδιωτική απασχόληση εκπαιδευτικού λειτουργού 22/06/2023
YΠΑΝ ΥΕΠ 04 Παραχώρηση άδειας μητρότητας 22/06/2023
YΠΑΝ ΥΕΠ 05 Παραχώρηση άδεια πατρότητας 22/06/2023
YΠΑΝ ΥΕΠ 07 Αίτηση για πρόωρη αφυπηρέτηση / Παραίτηση  22/06/2023


 
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας