ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ, Κ.Ε.Ε.Σ.Κ.

Πολιτική Άμυνα

Έντυπα

Έντυπο Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
YΠΑΝ ΠΑ 01 Εξουσιοδότηση παραλαβής μαθητών/μαθητριών 07/07/2023
Μονάδα ΤΠΕ Ημερομηνίες ασκήσεων - Σχολεία (μέσω Συστήματος Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού - ΣΕΠ) - Οδηγίες 22/09/2023
ΣΕΠ Ημερομηνίες ασκήσεων - Σχολεία (μέσω Συστήματος Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού - ΣΕΠ)  07/07/2023
YΠΑΝ ΠΑ 02 Ημερομηνίες ασκήσεων κτηρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του ΥΠΑΝ 07/07/2023
YΠΑΝ ΠΑ 03 Έντυπο παραλαβής υλικού Πολιτικής Άμυνας 07/07/2023
YΠΑΝ ΠΑ 04 Τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης 07/07/2023

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας