ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Προδημοτική Εκπαίδευση

Η Προδημοτική Εκπαίδευση θεωρείται σημαντική στη διαμόρφωση του ανθρώπινου χαρακτήρα. Συνεισφέρει στην εξελικτική ανάπτυξη του παιδιού σε όλους τους τομείς, γνωστική ανάπτυξη, συναισθηματική, κοινωνική, ηθικοθρησκευτική, ψυχοκινητική και αισθητική, στην απόκτηση δεξιοτήτων ζωής, ορθών στάσεων, αρχών και αξιών. Επιπλέον, μέσα από τα ποικιλόμορφα εκπαιδευτικά προγράμματα επιδιώκονται οι ακόλουθοι στόχοι:
  • προώθηση δημιουργικής έκφρασης και σκέψης,
  • προετοιμασία των παιδιών για το δημοτικό σχολείο και μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων τους για σχολική επιτυχία,
  • ανάπτυξη γνωρισμάτων της προσωπικότητας, όπως πρωτοβουλία, επιμονή, αυτοπεποίθηση, αισιοδοξία.

Με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 59.824 και ημερομηνίας 14.4.2004 εισήχθηκε, από τον Σεπτέμβρη του 2004, η δωρεάν υποχρεωτική προδημοτική εκπαίδευση έναν χρόνο πριν την εισδοχή του παιδιού στο δημοτικό σχολείο. Με τον τρόπο αυτό το κράτος αποδεικνύει έμπρακτα την ιδιαίτερη σημασία που δίνει στη βασική αυτή βαθμίδα εκπαίδευσης.

Η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης είναι υπεύθυνη για την εξασφάλιση της δυνατότητας φοίτησης σε όλα τα παιδιά ηλικίας 4 8/12 - 5 8/12 χρονών, τα οποία εγγράφονται για να φοιτήσουν σε δημόσιο νηπιαγωγείο. Επιπλέον, στα δημόσια νηπιαγωγεία καλύπτονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες ενός μεγάλου ποσοστού παιδιών ηλικίας 3 - 4 8/12 χρονών, νοουμένου ότι υπάρχουν κενές θέσεις. Οι γονείς, βέβαια, διατηρούν το δικαίωμα να επιλέξουν τον τύπο του νηπιαγωγείου στο οποίο θα ήθελαν να φοιτήσουν τα παιδιά τους, δημόσιο ή ιδιωτικό.
Αριθμός παιδιών κατά τμήμα

Ο αριθμός των παιδιών που μπορούν να φοιτήσουν σε κάθε τμήμα δημόσιου / κοινοτικού / ιδιωτικού νηπιαγωγείου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25 και αυτό σε συνάρτηση πάντοτε και με το εμβαδό της τάξης.

Δίδακτρα

Από τον Σεπτέμβρη του 2004 η Προδημοτική Εκπαίδευση (4 8/12- 5 8/12 χρονών) έναν χρόνο πριν το δημοτικό σχολείο είναι υποχρεωτική για όλα τα παιδιά και δωρεάν για τα παιδιά που φοιτούν στα δημόσια νηπιαγωγεία. Τα μικρότερα παιδιά ηλικίας 3 - 4 8/12 χρόνων που φοιτούν στα δημόσια νηπιαγωγεία καταβάλλουν δίδακτρα, το ύψος των οποίων καθορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών. Για τη φοίτηση των παιδιών στα κοινοτικά νηπιαγωγεία, οι γονείς καταβάλλουν δίδακτρα, το ύψος των οποίων καθορίζεται από τον Σύνδεσμο Γονέων σύμφωνα με τις οικονομικές υποχρεώσεις και τις ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας. Ο καθορισμός διδάκτρων δεν αποσκοπεί, όμως, σε καμιά περίπτωση στη δημιουργία κέρδους. Τα δίδακτρα των Τουρκοκύπριων μαθητών/ριών ηλικίας 4 8/12 - 5 8/12 χρονών που φοιτούν σε εγκεκριμένα ιδιωτικά νηπιαγωγεία, στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, επιχορηγούνται (δίδακτρα, έξοδα εγγραφής και βιβλία) από το Κράτος.
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού