ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ωρολόγιο πρόγραμμα νηπιαγωγείου


Το ωρολόγιο πρόγραμμα των δημόσιων νηπιαγωγείων είναι το ακόλουθο:ΩΡΑ ΘΕΜΑΤΑ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 
07:45 - 08:25
08:25 - 09:05
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
(Κοινωνικές-συνεργατικές-δημιουργικές δραστηριότητες, όπως ζωγραφική, πλαστική, κολλάζ, υπόδυση ρόλων, πειραματισμοί, παρατηρήσεις, δραστηριότητες αναδυόμενου αλφαβητισμού και μαθηματικών, δραστηριότητες καλλιέργειας δεξιοτήτων, δραστηριότητες στις μόνιμες γωνιές)
   
09:05 – 09:45 Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
(Γλώσσα, Επιστήμη, Μαθηματικά, Περιβαλλοντική Αγωγή, Αγωγή Υγείας, Ηθική/Θρησκευτική/Κοινωνική Αγωγή)
   
09:45 – 10:25 Πλύσιμο – Πρόγευμα – ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 
10:25 – 10:45 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
   
10:45 – 11:25 Β΄ Περίοδος Διδασκαλίας
(Παραμύθι, Κουκλοθέατρο, Μουσική, Σωματική Αγωγή, Δράμα, Θεατρικό Παιχνίδι, Κίνηση, Ποίηση)
   
11:25 – 12:05 Ψυχαγωγία – Φρούτο – ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
   
12:05 – 12:25 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
   
12:25 – 13:05 Ήσυχες Δραστηριότητες
(Δραστηριότητες Γλώσσας, Μαθηματικών, Αναδυόμενου Αλφαβητισμού και Δεξιοτήτων επεξεργασίας και αξιολόγησης με άτομα ή ομάδες)


Το ωρολόγιο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου είναι ευέλικτο και o/η νηπιαγωγός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το θεματολόγιό του/της, να τροποποιήσει τον ημερήσιο προγραμματισμό του/της σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών της τάξης του/της και την ιδιαιτερότητα της σχολικής μονάδας. Οι Ελεύθερες Δραστηριότητες, οι Ήσυχες Δραστηριότητες και το Παραμύθι διανθίζουν καθημερινά το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου. Σημειώνεται, βέβαια, ότι προσπάθεια του/της νηπιαγωγού είναι η ισόρροπη κατανομή των θεμάτων έτσι ώστε τα παιδιά να επιτυγχάνουν τους γενικούς σκοπούς και στόχους της εκπαίδευσης.

Τα κοινοτικά νηπιαγωγεία συλλειτουργούν στις πλείστες των περιπτώσεων με τα δημόσια νηπιαγωγεία με κοινή διεύθυνση και κοινό σύνδεσμο γονέων. Επίσης η λειτουργία τους ρυθμίζεται με τις εγκυκλίους που στέλλονται από το Υ.Π.Π. Τα κοινοτικά νηπιαγωγεία ιδρύονται από Τοπικές Αρχές, Συνδέσμους Γονέων, Σωματεία με βάση τον περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμο του 1971 έως 2018, αλλά λειτουργούν με βάση τους κανονισμούς και το πρόγραμμα των δημόσιων νηπιαγωγείων.

Το σχολικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους όπως ακριβώς και στα δημόσια. Η λειτουργία του κοινοτικού νηπιαγωγείου μπορεί να παραταθεί κατά έναν μήνα το καλοκαίρι για εξυπηρέτηση παιδιών εργαζόμενων γονιών. Είναι, επίσης, δυνατόν το κοινοτικό νηπιαγωγείο να τηρεί μόνο τις δημόσιες αργίες και όχι τις σχολικές ή να παρατείνει το ωράριο λειτουργίας του μέχρι τις 2:45 μ.μ., για εξυπηρέτηση και πάλι των εργαζόμενων γονιών. Ο Σύνδεσμος Γονέων έχει τη διακριτική εξουσία, και με την έγκριση του Υ.Π.Π. και τη σύμφωνη γνώμη του/της υπεύθυνου/ης Νηπιαγωγού, να αποφασίσει για τις πιο πάνω διευθετήσεις σύμφωνα με τις ανάγκες και την ιδιαιτερότητα της σχολικής μονάδας.

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα του νηπιαγωγείου περιλαμβάνει διακριτά γνωστικά αντικείμενα αλλά προτείνει διαθεματικές διαδικασίες. Είναι προβληματοκεντρικό, επιδιώκεται επίτευξη στόχων σε όλους τους τομείς, μέσα από δραστηριότητες που αντλούν από διάφορα θέματα. Απαιτεί την ενεργητική και δημιουργική συμμετοχή των παιδιών στην όλη διαδικασία. Η αρχή της ωρίμανσης και των ατομικών διαφορών, γίνεται σεβαστή. Το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα των κοινοτικών νηπιαγωγείων είναι το ίδιο με αυτό των δημόσιων νηπιαγωγείων.


Ωράριο και σχολικές αργίες στα νηπιαγωγεία

Το ωράριο παιδιών στα δημόσια νηπιαγωγεία είναι 7:45 π.μ. – 1:05 μ.μ. Τα κοινοτικά νηπιαγωγεία παρατείνουν ανάλογα με την περίπτωση, το ωράριό τους μέχρι τις 2:45 μ.μ. για εξυπηρέτηση εργαζόμενων γονιών. Οι σχολικές αργίες στα δημόσια νηπιαγωγεία είναι ίδιες με αυτές των δημοτικών σχολείων. Δεν είναι υποχρεωτική η τήρηση των σχολικών αργιών στα κοινοτικά και ιδιωτικά νηπιαγωγεία, είναι, όμως, υποχρεωτική η τήρηση των δημόσιων αργιών.
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού