ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σχολικές αργίες


Oι σχολικές αργίες για τα σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης είναι:

 • 1η Οκτωβρίου
 • 28η Οκτωβρίου
 • 23η Δεκεμβρίου - 6η Ιανουαρίου
 • 30ή Ιανουαρίου
 • 25η Μαρτίου
 • 1η Απριλίου
 • 1η Μαΐου
 • 11η Ιουνίου
 • Καθαρά Δευτέρα
 • Μεγάλη Δευτέρα - Παρασκευή Διακαινησίμου
 • Αναλήψεως
 • Αγίου Πνεύματος
 • Ονομαστική γιορτή του Αρχιεπισκόπου
 • Γιορτή του/της Αγίου/ας της Κοινότητας/Ενορίας

Κάθε σχολείο δηλώνει στο οικείο επαρχιακό γραφείο μία ημέρα που θα θεωρείται ως τοπική γιορτή του/της Αγίου/ας της Κοινότητας/Ενορίας. Τα μαρωνίτικα σχολεία, ανεξάρτητα από τον/την Άγιο/Αγία που τιμάται στην Κοινότητα/Ενορία που εδρεύει το σχολείο, μπορούν να ορίσουν ως αργία την 9η Φεβρουαρίου που είναι η γιορτή του Αγίου Μάρωνα.

Θερινές διακοπές:
 • Από την Πέμπτη πριν από την προτελευταία Παρασκευή του Ιουνίου μέχρι την Παρασκευή πριν από τη δεύτερη Δευτέρα του Σεπτεμβρίου (για τους/τις μαθητές/μαθήτριες).
 • Από τη Δευτέρα μετά την προτελευταία Παρασκευή του Ιουνίου μέχρι την Παρασκευή πριν από την πρώτη Δευτέρα του Σεπτεμβρίου (για τους/τις εκπαιδευτικούς).

Σχολικές αργίες για τη σχολική χρονιά 2019-2020

Οι σχολικές αργίες για τα σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης για τη σχολική χρονιά 2019-2020 είναι οι πιο κάτω:
 • 1η Οκτωβρίου 2019 (Ημέρα Ανεξαρτησίας της Κύπρου)
 • 28η Οκτωβρίου 2019 (Εθνική Επέτειος)
 • 13η Νοεμβρίου 2019 (Ονομαστική γιορτή Αρχιεπισκόπου)
 • 23η Δεκεμβρίου 2019 – 6η Ιανουαρίου 2020 (Διακοπές Χριστουγέννων)
 • 30ή Ιανουαρίου 2020 (Γιορτή των Γραμμάτων – Τριών Ιεραρχών)
 • 2α Μαρτίου 2020 (Καθαρά Δευτέρα)
 • 25η Μαρτίου 2020 (Εθνική Επέτειος)
 • 1η Απριλίου 2020 (Εθνική Επέτειος)
 • 13η – 24η Απριλίου 2020 (Διακοπές Πάσχα)
 • 1η Μαΐου 2020
 • 28η Μαΐου 2020 (Αναλήψεως)
 • 8η Ιουνίου 2020 (Αγίου Πνεύματος)
 • 11η Ιουνίου 2020 (Αποστόλου Βαρνάβα)
 • Γιορτή του/της Αγίου/ας της Κοινότητας/Ενορίας

Κάθε σχολείο δηλώνει στο οικείο επαρχιακό γραφείο μία ημέρα που θα θεωρείται ως τοπική γιορτή του/της Αγίου/ας της Κοινότητας/Ενορίας. Τα μαρωνίτικα σχολεία, ανεξάρτητα από τον/την Άγιο/Αγία που τιμάται στην Κοινότητα/Ενορία που εδρεύει το σχολείο, μπορούν να ορίσουν ως αργία την 9η Φεβρουαρίου που είναι η γιορτή του Αγίου Μάρωνα.

Θερινές διακοπές:
 • 18η Ιουνίου - 11η Σεπτεμβρίου 2020 (για τους/τις μαθητές/μαθήτριες)
 • 22α Ιουνίου - 4η Σεπτεμβρίου 2020 (για τους/τις εκπαιδευτικούς)

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας