ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μετεγγραφές στα νηπιαγωγεία

Μετεγγραφή παιδιού προδημοτικής ηλικίας από ένα δημόσιο νηπιαγωγείο σε άλλο, γίνεται αφού εγκριθεί σχετικό αίτημα (βλ. έντυπο ΔΔΕ 33) που υποβάλλεται στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας. Μαζί με το έντυπο ΔΔΕ 33 πρέπει ο/η γονέας να προσκομίσει και ειδικό πιστοποιητικό φοίτησης (ΥΠΠ 176) που εκδίδεται από τη διεύθυνση του προηγούμενου νηπιαγωγείου.

Μετεγγραφή παιδιού προδημοτικής ηλικίας σε δημόσιο νηπιαγωγείο από μη δημόσιο νηπιαγωγείο «του αυτού τύπου» που λειτουργεί στη Δημοκρατία, γίνεται αφού εγκριθεί σχετικό αίτημα (βλ. έντυπο ΔΔΕ 33) που υποβάλλεται στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας. Μαζί με το έντυπο ΔΔΕ 33 πρέπει ο/η γονέας να προσκομίσει και ειδικό πιστοποιητικό φοίτησης (Υ.Π.Π./Ι.Ν.7) από τη διεύθυνση του προηγούμενου σχολείου.

Μετεγγραφή παιδιού σε δημόσιο νηπιαγωγείο γίνεται μόνο σε περίπτωση που υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

Μετεγγραφή παιδιού προδημοτικής ηλικίας σε δημόσιο νηπιαγωγείο από μη δημόσιο νηπιαγωγείο «διαφόρου τύπου» ή «παρομοίου τύπου» ή από σχολείο που δεν βρίσκεται στη Δημοκρατία, γίνεται αφού εγκριθεί σχετικό αίτημα (βλ. έντυπο ΔΔΕ 33) που υποβάλλεται στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας. Μαζί με το έντυπο ΔΔΕ 33 πρέπει ο/η γονέας να προσκομίσει και πιστοποιητικά γέννησης και φοίτησης.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας