ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μετεγγραφές στα νηπιαγωγεία

(α) Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς

Μετεγγραφή παιδιού υποχρεωτικής προδημοτικής ηλικίας (4 8/12 χρονών και άνω) από ένα δημόσιο νηπιαγωγείο σε άλλο
, γίνεται αφού εγκριθεί σχετικό αίτημα (βλ. έντυπο ΔΔΕ 33) που υποβάλλεται στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας. Μαζί με το έντυπο ΔΔΕ 33 πρέπει ο/η γονέας να προσκομίσει και ειδικό πιστοποιητικό φοίτησης (ΥΠΠ 176) που εκδίδεται από τη διεύθυνση του προηγούμενου νηπιαγωγείου.

Μετεγγραφή παιδιού υποχρεωτικής προδημοτικής ηλικίας (4 8/12 χρονών και άνω) σε δημόσιο νηπιαγωγείο από μη δημόσιο νηπιαγωγείο «του αυτού τύπου» που λειτουργεί στη Δημοκρατία, γίνεται αφού εγκριθεί σχετικό αίτημα (βλ. έντυπο ΔΔΕ 33) που υποβάλλεται στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας. Μαζί με το έντυπο ΔΔΕ 33 πρέπει ο/η γονέας να προσκομίσει και ειδικό πιστοποιητικό φοίτησης
(ΙEΝ 7
) από τη διεύθυνση του προηγούμενου σχολείου.

Μετεγγραφή παιδιού σε δημόσιο νηπιαγωγείο γίνεται μόνο σε περίπτωση που υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

Μετεγγραφή παιδιού υποχρεωτικής προδημοτικής ηλικίας (4 8/12 χρονών και άνω) σε δημόσιο νηπιαγωγείο από μη δημόσιο νηπιαγωγείο «διαφόρου τύπου» ή «παρομοίου τύπου» ή από σχολείο που δεν βρίσκεται στη Δημοκρατία, γίνεται αφού εγκριθεί σχετικό αίτημα (βλ. έντυπο ΔΔΕ 33) που υποβάλλεται στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας. Μαζί με το έντυπο ΔΔΕ 33 πρέπει ο/η γονέας να προσκομίσει και πιστοποιητικά γέννησης και φοίτησης.

(β) Για την επόμενη σχολική χρονιά

Όλα τα παιδιά υποχρεωτικής προδημοτικής ηλικίας (4 8/12 χρονών και άνω) εγγράφονται στο νηπιαγωγείο της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας. Σε περίπτωση που επιθυμούν να εγγραφούν σε νηπιαγωγείο εκτός της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας, θα πρέπει πρώτα να εγγραφούν στο νηπιαγωγείο της περιφέρειάς τους και στη συνέχεια να αιτηθούν μετεγγραφής.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα "Εξυπηρέτηση του Πολίτη - Προδημοτική Εκπαίδευση".
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας