ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ενημέρωση

Συνδέσεις

European Agency for Special Needs and Inclusive Education
European Disability Forum
EENET – Enabling Education Network
LDOnline – Οτιδήποτε θέλετε να μάθετε για τις Μαθησιακές Δυσκολίες
Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου
Παγκύπριος Σύνδεσμος Σύνδρομo Down
Παγκύπριος Σύνδεσμος Φυσιοθεραπευτών
Σύνδεσμος για Άτομα με Αυτισμό Κύπρου
Σύνδεσμος Συγγενών και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό «Μαζί»
Σύλλογος Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων Κύπρου

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας