ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Επικοινωνία

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου
1434 Λευκωσία


Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τηλέφωνα: 22806329/365, 22800913
Τηλεομοιότυπο: 22428277
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dde@moec.gov.cy


Γραφείο Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης
Τηλέφωνα: 22809521/22800632
Τηλεομοιότυπο: 22806326
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dme-eidiki-ekp@schools.ac.cy


Επαρχιακές Επιτροπές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας