ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ενημέρωση

Κατάλογοι Σχολείων
Ειδικά Σχολεία
Τυποποίηση Ονομάτων Ειδικών Σχολείων (σύμφωνα με το ρομανικό αλφάβητο)
Προαιρετικά Ολοήμερα Ειδικά Σχολεία

Κέντρα Ενηλίκων
Κέντρα Ενήλικων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ)

Ιδιωτική Εκπαίδευση
Εγκεκριμένα Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία
Εγκεκριμένα Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία
Εγκεκριμένα Ιδιωτικά Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης
Εγκεκριμένα Ιδιωτικά Φροντιστήρια - Υφιστάμενος Κατάλογος
Εγκεκριμένα Ιδιωτικά Φροντιστήρια - Μητρώο Α
Εγκεκριμένα Ιδιωτικά Φροντιστήρια - Μητρώο Β

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας