ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Οικοσελίδα


Η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης και συμμετοχής όλων των παιδιών στην εκπαίδευση χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς αποτελεί βασική επιδίωξη του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (Υ.Π.Α.Ν.), το οποίο σέβεται και αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα κάθε παιδιού, καθώς και το θεμελιώδες δικαίωμά του στην εκπαίδευση.

Το Υ.Π.Α.Ν., μέσα στο πλαίσιο που ορίζει η υφιστάμενη Νομοθεσία και οι σχετικοί Κανονισμοί και στη βάση ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων, στηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο τα παιδιά με αναπηρίες ή άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να μεγιστοποιήσουν την ακαδημαϊκή και κοινωνική τους ανάπτυξη, η οποία θα τους διευκολύνει να προσαρμοστούν στο σχολικό περιβάλλον και να ενσωματωθούν στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Οι ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών με αναπηρίες ή με άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εξυπηρετούνται και αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά μέσα από τις υπηρεσίες και τα προγράμματα που προσφέρει η Ειδική Εκπαίδευση, η λειτουργία των οποίων στοχεύει τόσο στην έγκαιρη διάγνωση όσο και στην παροχή της κατάλληλης θεραπευτικής παρέμβασης.

Το Υ.Π.Α.Ν., πέρα από τις βασικές παροχές που προσφέρει στα παιδιά, όπως είναι η ειδική αγωγή και εκπαίδευση, η λογοθεραπεία, η κατάρτιση του εξατομικευμένου προγράμματος, οι ειδικές διευκολύνσεις και ο ειδικός τεχνολογικός εξοπλισμός, εφαρμόζει δράσεις και υιοθετεί ενταξιακές εκπαιδευτικές πολιτικές, οι οποίες διέπονται από τις αξίες της ισότητας, της αναγνώρισης και της αποδοχής της διαφορετικότητας.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας