ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Προδημοτική Εκπαίδευση

Τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού έχουν ζωτική σημασία για τη σωματική, διανοητική και κοινωνική ανάπτυξή του και, ως εκ τούτου, η έγκαιρη ένταξη των παιδιών στην Προδημοτική Εκπαίδευση συνεισφέρει τα μέγιστα στην εξελικτική ανάπτυξή τους σε όλους τους τομείς. γνωστικό, συναισθηματικό, κοινωνικό, ηθικοθρησκευτικό, ψυχοκινητικό και αισθητικό καθώς και στην απόκτηση δεξιοτήτων ζωής, ορθών στάσεων, αρχών και αξιών. Επιπλέον, μέσα από τα ποικιλόμορφα εκπαιδευτικά προγράμματα επιδιώκεται η προώθηση της δημιουργικής έκφρασης και σκέψης, η έγκαιρη παρέμβαση, η κοινωνική ενσωμάτωση, η προετοιμασία των παιδιών για το δημοτικό σχολείο και η μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων τους για σχολική επιτυχία, χωρίς να παραγνωρίζεται η ανάπτυξη γνωρισμάτων της προσωπικότητάς τους, όπως η πρωτοβουλία, η επιμονή, η αυτοπεποίθηση, η αισιοδοξία.

Το Υ.Π.Α.Ν, έχοντας ως κύριο μέλημα να προωθήσει, να αναπτύξει και να διασφαλίσει την πρόσβαση στην εκπαίδευση των παιδιών από μικρή ηλικία, πέτυχε με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 59.824 και ημερομηνία 14.4.2004, να θεσμοθετήσει και να εφαρμόσει από τον Σεπτέμβριο του 2004, τη δωρεάν υποχρεωτική προδημοτική εκπαίδευση έναν χρόνο πριν από την εισδοχή του παιδιού στο δημοτικό σχολείο, γεγονός που σηματοδότησε την έναρξη πολλαπλών εξελίξεων και προοπτικών για την Προδημοτική Εκπαίδευση στην Κύπρο και την κατέταξε στη θέση που της αρμόζει στο Κυπριακό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης είναι υπεύθυνη για την εξασφάλιση της δυνατότητας φοίτησης σε όλα τα παιδιά ηλικίας 4 6/12 χρονών και άνω, τα οποία εγγράφονται για να φοιτήσουν σε δημόσιο νηπιαγωγείο. Επιπλέον, στα δημόσια νηπιαγωγεία καλύπτονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες ενός μεγάλου ποσοστού παιδιών ηλικίας 3 - 4 6/12 χρονών. Οι γονείς, βέβαια, διατηρούν το δικαίωμα να επιλέξουν τον τύπο του νηπιαγωγείου στο οποίο θα ήθελαν να φοιτήσουν τα παιδιά τους, δημόσιο ή ιδιωτικό. ν να φοιτήσουν τα παιδιά τους, δημόσιο ή ιδιωτικό.


Γενικές Πληροφορίες

Γενικές χρήσιμες πληροφορίες λειτουργίας των νηπιαγωγείων


Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας