ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ωρολόγιο πρόγραμμα νηπιαγωγείου


Το ωρολόγιο πρόγραμμα των δημόσιων νηπιαγωγείων είναι το ακόλουθο:

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  7:45 - 9:05 Ελεύθερο ή/και Δομημένο Παιχνίδι
  9:05 - 9:45 Δομημένη Δραστηριότητα με όλα τα παιδιά
9:45 - 10:25 Πλύσιμο - Πρόγευμα - Οργανωμένο Υπαίθριο Παιχνίδι
10:25 - 10:45 Υπαίθριο παιχνίδι
10-45 - 11:25 Πλύσιμο - Νερό
Δομημένη Δραστηριότητα Αφήγησης με όλα τα παιδιά
11:25 - 12:05 Δομημένη Δημιουργική ή Κινητική Δραστηριότητα με όλα τα παιδιά
Φρούτο/Λαχανικό
12:05 - 12:25 Υπαίθριο παιχνίδι
12:25 - 13:05 Ελεύθερο ή/και Δομημένο Παιχνίδι


Το ωρολόγιο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου είναι ευέλικτο και o/η νηπιαγωγός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το θεματολόγιό του/της, να τροποποιήσει τον ημερήσιο προγραμματισμό του/της σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών της τάξης του/της και την ιδιαιτερότητα της σχολικής μονάδας. Προσπάθεια του/της νηπιαγωγού είναι η ισόρροπη κατανομή των θεμάτων έτσι ώστε τα παιδιά να επιτυγχάνουν τους γενικούς σκοπούς και στόχους της εκπαίδευσης.

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα του νηπιαγωγείου περιλαμβάνει διακριτά γνωστικά αντικείμενα αλλά προτείνει διαθεματικές διαδικασίες. Είναι προβληματοκεντρικό, επιδιώκεται επίτευξη στόχων σε όλους τους τομείς, μέσα από δραστηριότητες που αντλούν από διάφορα θέματα. Απαιτεί την ενεργητική και δημιουργική συμμετοχή των παιδιών στην όλη διαδικασία. Η αρχή της ωρίμανσης και των ατομικών διαφορών, γίνεται σεβαστή. Το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα των κοινοτικών νηπιαγωγείων είναι το ίδιο με αυτό των δημόσιων νηπιαγωγείων.


Ωράριο και σχολικές αργίες στα δημόσια νηπιαγωγεία

Το ωράριο παιδιών στα δημόσια νηπιαγωγεία είναι 7:45 π.μ. – 1:05 μ.μ. Οι σχολικές αργίες στα δημόσια νηπιαγωγεία είναι ίδιες με αυτές των δημοτικών σχολείων.

Αριθμός παιδιών κατά τμήμα

Ο αριθμός των παιδιών που μπορούν να φοιτήσουν σε κάθε τμήμα δημόσιου / κοινοτικού / ιδιωτικού νηπιαγωγείου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25 και αυτό σε συνάρτηση πάντοτε και με το εμβαδό της τάξης.

Δίδακτρα

Η Προδημοτική Εκπαίδευση (4 6/12 χρονών και άνω) παρέχεται από το Κράτος δωρεάν για τα παιδιά που φοιτούν στα δημόσια νηπιαγωγεία. Τα παιδιά ηλικίας 3 - 4 6/12 χρονών που εξασφαλίζουν θέση και φοιτούν στα δημόσια νηπιαγωγεία καταβάλλουν δίδακτρα, το ύψος των οποίων καθορίζεται από το Υ.Π.Α.Ν. σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών. Τα δίδακτρα καταβάλλονται από τους γονείς ή κηδεμόνες των παιδιών, το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα στην οικεία σχολική εφορεία.

Με βάση σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου (63.682/20.4.2006 και 80.361/2.3.2016), οι πιο κάτω περιπτώσεις γονιών απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων για τη φοίτηση των παιδιών τους στα δημόσια νηπιαγωγεία, εφόσον προσκομίσουν πρόσφατα δικαιολογητικά:

  • Γονείς που λαμβάνουν δημόσιο βοήθημα.
  • Γονείς λήπτες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.
  • Γονείς με σοβαρά προβλήματα υγείας και αναπηρίες που υποβάλλονται σε έξοδα για θεραπείες και δεν εργάζονται.
  • Γονείς παιδιών τα οποία απουσιάζουν από το νηπιαγωγείο για λόγους υγείας των ίδιων των γονιών ή των παιδιών τους, για διάστημα πέραν του ενός μηνός.

Για τη φοίτηση των παιδιών στα κοινοτικά νηπιαγωγεία, οι γονείς καταβάλλουν δίδακτρα, το ύψος των οποίων καθορίζεται από τον ιδιοκτήτη του κοινοτικού νηπιαγωγείου σύμφωνα με τις οικονομικές υποχρεώσεις και τις ιδιαιτερότητες του κάθε κοινοτικού νηπιαγωγείου. Ο καθορισμός διδάκτρων δεν αποσκοπεί, όμως, σε καμιά περίπτωση στη δημιουργία κέρδους.

Η δαπάνη φοίτησης (δίδακτρα, έξοδα εγγραφής και βιβλία) των Τουρκοκύπριων μαθητών/ριών ηλικίας 4 6/12 χρονών και άνω, που διαμένουν στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας και φοιτούν σε εγκεκριμένα ιδιωτικά νηπιαγωγεία, επιχορηγείται από το Κράτος.
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας