ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Επικοινωνία

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Ειδική Εκπαίδευση


Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης
Μαρία Κωνσταντινίδου
Τηλέφωνο: 22800913
Τηλεομοιότυπο: 22800660
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: mconstantinidou@moec.gov.cy


Μαρία Παπαγεωργίου
Τηλέφωνο: 22800914
Τηλεομοιότυπο: 22800660
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: mpapageorgiou@moec.gov.cy


Σοφία Κοιρανίδου
Τηλέφωνο: 22806329
Τηλεομοιότυπο: 22800660
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: skyranidou@moec.gov.cy


Γραφείο Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης
Ανδρέας Παπαστυλιανού
Προϊστάμενος Ειδικής Εκπαίδευσης Μέσης Εκπαίδευσης
Τηλέφωνο: 22800998
Τηλεομοιότυπο: 22806326

Όλγα Παπαδήμου
Τηλέφωνο: 22809521

Μαρία Ευριπίδου
Τηλέφωνο: 22800632
Τηλεομοιότυπο: 22806326


Επαρχιακές Επιτροπές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού