ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ενημέρωση

Συνδέσεις

The European Agency for Development in Special Needs Education
European Disability Forum
EENET – Enabling Education Network
LDOnline – Οτιδήποτε θέλετε να μάθετε για τις Μαθησιακές Δυσκολίες
Σύνδεσμος ADD-ADHD Support - Κύπρος
Παγκύπριος Σύνδεσμος για τη Δυσλεξία
Αναπηρία ΤΩΡΑ – Disability NOW
Σύλλογος Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων Κύπρου
Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών
Παγκύπριο Συμβούλιο Ευημερίας - Εδώ μπορείτε να βρείτε στοιχεία οργανώσεων του αναπηρικού κινήματος στην Κύπρο

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού