ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ενημέρωση

Κατάλογοι Σχολείων

Ειδικά Σχολεία
Τυποποίηση Ονομάτων Ειδικών Σχολείων (σύμφωνα με το ρομανικό αλφάβητο)
Προαιρετικά Ολοήμερα Ειδικά Σχολεία

Κέντρα Ενηλίκων

Κέντρα Ενήλικων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ)

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού