ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου

Γραφείο Επιτροπής

Διεύθυνση Αλληλογραφίας

Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Πάφου
Νεόφυτου Νικολαΐδη
Νέα Επαρχιακά Κυβερνητικά Γραφεία Πάφου
Τ.Θ. 60077
8100, Πάφος


Διοικητικός Λειτουργός
Ιφιγένεια Ονησιφόρου
Τηλέφωνο: 26804535
Τηλεομοιότυπο: 26911527

Γραμματειακό Προσωπικό
Νίκη Βάννα
Τηλέφωνο: 26804525


Συνδετικοί Λειτουργοί Ειδικής Εκπαίδευσης

Δημοτική Εκπαίδευση
Χρύσω Παπαευρυπιάδου
Τηλέφωνο: 26804534


Σύμβουλος Ειδικής Εκπαίδευσης
Χρύσω Παπαευρυπιάδου
Τηλέφωνο: 26804534


Μέση Εκπαίδευση
Ρεβέκκα Αγγελίδου
Σάββας Ιωαννίδης
Μιχάλης Βασιλείου
Τηλέφωνο: 26804529

Ανδρέας Στεφάνου (Τεχνική Εκπαίδευση)
Τηλέφωνο: 26306283
Τηλεομοιότυπο: 26911453


Συνδετικός Λειτουργός Αλφαβητισμού
Άντρη Φιλίππου-Γιαλλούρη
Τηλέφωνο: 26804529

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού