ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία

Ένα Ιδιωτικό Σχολείο για να έχει το δικαίωμα να ιδρυθεί και να λειτουργήσει, θα πρέπει να εξασφαλίσει σχετική έγκριση από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού. Στην Κύπρο λειτουργούν 29 Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία (10 στη Λευκωσία, 12 στη Λεμεσό, 2 στη Λάρνακα, 1 στην Αμμόχωστο και 4 στην Πάφο).

Τα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία διέπονται από τους περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόμους του 1971 έως 2012 και είναι τριών τύπων:

  • Του αυτού/ιδίου τύπου: Ως ιδιωτικά σχολεία του αυτού τύπου θεωρούνται εκείνα που ακολουθούν χωρίς καμιά παρέκκλιση τα ισχύοντα αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα των υφιστάμενων τύπων δημόσιων σχολείων.
  • Παρομοίου τύπου: Ως ιδιωτικά σχολεία παρομοίου τύπου θεωρούνται εκείνα στα οποία εκτός των άλλων μαθημάτων διδάσκονται απαραίτητα τα κύρια μαθήματα του υφιστάμενου τύπου δημόσιων σχολείων τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα σε ό,τι αφορά τον χρόνο και την ύλη που προνοούνται για τα δημόσια σχολεία.
  • Διαφόρου τύπου: Ως ιδιωτικά σχολεία διαφόρου τύπου θεωρούνται εκείνα τα οποία δεν εμπίπτουν σε καμιά από τις πιο πάνω κατηγορίες.

Κριτήρια επιλογής ιδιωτικού σχολείου
Σύμφωνα με τους περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόμους του 1971 έως 2012, μαθητές που διανύουν την ηλικία υποχρεωτικής εκπαίδευσης (μέχρι 15 χρονών) και είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας πρέπει να φοιτούν σε σχολεία όπου να διδάσκονται κατά ελάχιστον όριο έξι ώρες την επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας (την ελληνική για τους Ελληνοκύπριους μαθητές).

Έλεγχος και επιθεώρηση
Ο διευθυντής και το διδακτικό προσωπικό των ιδιωτικών σχολείων του αυτού ή παρομοίου τύπου πρέπει να έχουν τα προσόντα, τα οποία απαιτούνται αντίστοιχα για τον διευθυντή και το διδακτικό προσωπικό των δημόσιων σχολείων. Για τα προσόντα του διευθυντή και του προσωπικού των ιδιωτικών σχολείων διαφόρου τύπου απαιτείται η σύμφωνη γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.

Ο διευθυντής ιδιωτικού σχολείου έχει την ευθύνη για την κανονική λειτουργία του σχολείου και εκτελεί όλα τα αντίστοιχα καθήκοντα με τον διευθυντή των δημόσιων σχολείων.

Ο ιδιοκτήτης, ο διευθυντής και τα μέλη του διδακτικού προσωπικού ιδιωτικού σχολείου υποχρεούνται να επιτρέπουν στους αρμόδιους λειτουργούς του Υ.Π.Π. την είσοδο στο σχολείο και στις τάξεις για επιθεώρηση. Μετά την επιθεώρηση συντάσσεται εμπεριστατωμένη έκθεση.


Χρηματοδότηση
Οι μαθητές που επιλέγουν να φοιτήσουν στα ιδιωτικά σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης πληρώνουν δίδακτρα. Τα διδακτικά βιβλία που εκδίδονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας και την Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων της Κύπρου και ζητούνται από τα σχολεία αυτά, παραχωρούνται δωρεάν στα παιδιά των ιδιωτικών σχολείων όπως και στα δημόσια δημοτικά σχολεία.

Οικονομική βοήθεια στους μαθητές Θρησκευτικών Ομάδων
Το Υ.Π.Π. επιχορηγεί τους μαθητές κυπριακής υπηκοότητας που φοιτούν σε μερικά ιδιωτικά σχολεία. Επίσης, επιχορηγεί τα δίδακτρα των Λατίνων και Μαρωνιτών που φοιτούν στα εθνικά τους σχολεία (ιδιωτικά) προδημοτικής και δημοτικής εκπαίδευσης. Ακόμη, παραχωρούνται οι υπηρεσίες δασκάλων του δημόσιου τομέα στα σχολεία των Μαρωνιτών και Αρμενίων. Για τη λειτουργία του δημοτικού σχολείου των Αρμενίων επιχορηγείται η Σχολική Εφορεία Αρμενίων.

Τα δίδακτρα των Τουρκοκύπριων μαθητών που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία (προδημοτικής και δημοτικής εκπαίδευσης) στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας επιχορηγούνται πλήρως από το κράτος.

Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού