ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαδικασίες - Έντυπα


Οδηγός Κτιριακών Εγκαταστάσεων για την Ιδιωτική Εκπαίδευση

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Οδηγός 20/11/2013
Πρότυπα Σχεδιασμού Δημόσιων Σχολείων  

Υποβολή στοιχείων Ιδιωτικού Σχολείου

Έντυπο Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
YΠΑΝ ΙΕΜ 01 Οδηγίες - Συμπλήρωση Στοιχείων Ιδιωτικών Σχολείων για τη σχολική χρονιά 2023 - 2024 13/09/2023
YΠΑΝ ΙΕΜ 01Α Στοιχεία Ιδιωτικών Σχολείων για τη σχολική χρονιά 2023 - 2024 13/09/2023
ΥΠΑΝ YPP15979 Στοιχεία Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων για τη σχολική χρονιά 2023-2024
12/09/2023
ΥΠΑΝ YPP15983 Στοιχεία Ιδιωτικών Δημοτικών για τη σχολική χρονιά 2023-2024
12/09/2023

Διαδικασία και έντυπα για ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικού Σχολείου (Νηπιαγωγείου ή/και Δημοτικού ή/και Γυμνασίου/Λυκείου)

Έντυπο Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
YΠΑΝ ΙΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 01 Διαδικασία Ίδρυσης και Λειτουργίας 07/11/2023
YΠΑΝ ΙΕΔΜ 01 Έντυπο για Ίδρυση 13/09/2023
YΠΑΝ ΙΕΔΜ 02 Ατομικό δελτίο 13/09/2023
YΠΑΝ ΙΕΔΜ 03 Έντυπο για Λειτουργία 13/09/2023
YΠΑΝ ΙΕΔΜ 04 Ερωτηματολόγιο για έλεγχο 13/09/2023

Βεβαιώσεις για Ιδιωτικό Σχολείο - Μέση Εκπαίδευση

Έντυπο Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
ΥΠΑΝ ΙΕΜ 02 Αίτηση για έκδοση βεβαίωσης Φοίτησης ή Αποφοίτησης από Ιδιωτικό Σχολείο το οποίο ανέστειλε ή τερμάτισε τη Λειτουργία του 13/09/2023
ΥΠΑΝ ΙΕΜ 03 Αίτηση για έκδοση βεβαίωσης εγγεγραμμένου σχολείου στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 13/09/2023
ΥΠΑΝ ΙΕΜ 04 Αίτηση για έκδοση βεβαίωσης προϋπηρεσίας σε εγγεγραμμένο ιδιωτικό σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης 13/09/2023


Διαδικασία και έντυπα για ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικού Φροντιστηρίου/Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού Κέντρου

Έντυπο Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
YΠΑΝ ΙΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 02 Διαδικασία Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικού Φροντιστηρίου (Ι.Φ.) / Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού Κέντρου (Ι.Ε.Κ.) 05/02/2024
YΠΑΝ ΙΕΦ01 Αίτηση Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικού Φροντιστηρίου (Ι.Φ.) / Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού Κέντρου (Ι.Ε.Κ.) 05/02/2024
YΠΑΝ ΙΕΦ02 Ατομικό Δελτίο Διδακτικού Προσωπικού Ιδιωτικού Φροντιστηρίου (Ι.Φ.) / Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού Κέντρου (Ι.Ε.Κ.) 05/02/2024
YΠΑΝ ΙΕΦ03 Έντυπο Τερματισμού Λειτουργίας Ιδιωτικού Φροντιστηρίου (Ι.Φ.) / Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού Κέντρου (Ι.Ε.Κ.) 05/02/2024
YΠΑΝ ΙΕΦ04 Έντυπο Απόσυρσης Αιτήματος για Ίδρυση και Λειτουργία Ιδιωτικού Φροντιστηρίου (Ι.Φ.) / Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού Κέντρου (Ι.Ε.Κ.) 05/02/2024
YΠΑΝ ΙΕΦ05 Στοιχεία Διδακτικού Προσωπικού Ιδιωτικού Φροντιστηρίου (Ι.Φ.) / Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού Κέντρου (Ι.Ε.Κ.) 05/02/2024
YΠΑΝ ΙΕΦ06 Έντυπο Αναστολής Λειτουργίας Ιδιωτικού Φροντιστηρίου (Ι.Φ.) / Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού Κέντρου (Ι.Ε.Κ.) 05/02/2024

Συμπλήρωση Στοιχείων Ιδιωτικού Φροντιστηρίου/Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού Κέντρου

Έντυπο Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
YΠΑΝ ΙΕΦ07 Στοιχεία Ιδιωτικού Φροντιστηρίου (Ι.Φ.) / Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού Κέντρου (Ι.Ε.Κ.) για το σχολικό έτος 2023-2024 05/02/2024
YΠΑΝ ΙΕΦ05 Στοιχεία Διδακτικού Προσωπικού Ιδιωτικού Φροντιστηρίου (Ι.Φ.) / Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού Κέντρου (Ι.Ε.Κ.) 05/02/2024

Διαδικασία και έντυπα για ίδρυση και λειτουργία Θερινού Σχολείου

Έντυπο Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
YΠΑΝ ΙΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 03 Διαδικασία Ίδρυσης και Λειτουργίας 13/09/2023
YΠΑΝ ΙΕΘ 01 Έντυπο για ίδρυση 13/09/2023
YΠΑΝ ΙΕΘ 02 Ατομικό δελτίο 13/09/2023
YΠΑΝ ΙΕΘ 03 Έντυπο για Λειτουργία 13/09/2023
YΠΑΝ ΙΕΘ 04 Ερωτηματολόγιο για έλεγχο 13/09/2023

Έντυπα για Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία

Έντυπο Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
YΠΑΝ ΙΕΔ 01 Στατιστικά Στοιχεία Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου 12/09/2023
YΠΑΝ ΙΕΔ 02 Εκπαιδευτικό Προσωπικό Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου 12/09/2023
YΠΑΝ ΙΕΔ 04 Πιστοποιητικό Φοίτησης Μαθητή/Μαθήτριας σε Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο 12/09/2023
YΠΑΝ ΙΕΔ 05 Πιστοποιητικό Μετεγγραφής Μαθητή/Μαθήτριας σε Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο 12/09/2023
YΠΑΝ ΙΕΔΜ 02 Ατομικό δελτίο 04/04/2023


Έντυπα για Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία

Έντυπο Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
YΠΑΝ ΙΕΝ 01 Στατιστικά Στοιχεία/Προσωπικό Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων 12/09/2023
YΠΑΝ ΙΕΝ 02 Δήλωση Ανάληψης Καθηκόντων 12/09/2023
YΠΑΝ ΙΕΝ 03 Δήλωση Τερματισμού Εργοδότησης 12/09/2023
YΠΑΝ ΙΕΝ 04 Αίτημα Έγκρισης Επιπρόσθετων Τμημάτων σε Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο 12/09/2023
YΠΑΝ ΙΕΝ 05 Πιστοποιητικό Φοίτησης Μαθητή/Μαθήτριας σε Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο 12/09/2023
YΠΑΝ ΙΕΝ 06 Πιστοποιητικό Μετεγγραφής Μαθητή/Μαθήτριας σε Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο 12/09/2023
YΠΑΝ ΙΕΔΜ 02 Ατομικό δελτίο 04/04/2023Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας