ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Επικοινωνία

Προϊστάμενος
Δρ Γιώργος Κουτσίδης
Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης
Τηλέφωνο: 22 809512, 22 809500
Τηλεομοιότυπο: 22 809537
Ηλ. Ταχυδρομείο: dme-idiotiki-ekp@schools.ac.cy

Ιδιωτικά Σχολεία

Δημοτική Εκπαίδευση
Άντρεα Παπαϊωάννου
Λειτουργός Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού
Τηλέφωνο: 22 806311
Τηλεομοιότυπο: 22 512784
Ηλ. Ταχυδρομείο: anpapaioannou@schools.ac.cy

Μέση Εκπαίδευση
Μιχάλης Μιχαήλ
Λειτουργός - Αποσπασμένος Εκπαιδευτικός
Τηλέφωνο: 22 809512
Τηλεομοιότυπο: 22 809537
Ηλ. Ταχυδρομείο: mmichail@schools.ac.cy

Σάββη Συμεού
Λειτουργός - Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός
Τηλέφωνο: 22 809500
Τηλεομοιότυπο: 22 809537
Ηλ. Ταχυδρομείο: ssymeou2@schools.ac.cy

Ιδιωτικά Φροντιστήρια
Χαραλαμπία Νεοφύτου Σάββα
Λειτουργός - Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός
Τηλέφωνο: 22 806356
Τηλεομοιότυπο: 22 809537
Ηλ. Ταχυδρομείο: chneofytou@schools.ac.cy

Ιωάννα Τεγερίδη
Λειτουργός - Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός
Τηλέφωνο: 22 800648
Τηλεομοιότυπο: 22 809537
Email: itegeridi@schools.ac.cy

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας