ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δίδακτρα


Βάσει του «Περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμου του 2019», άρθρο 16, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, δημοσιοποιεί τα υποβληθέντα δίδακτρα, τέλη και άλλα δικαιώματα κάθε ιδιωτικού σχολείου, της επερχόμενης σχολικής χρονιάς.

Το ποσό των διδάκτρων σε κάθε σχολείο μπορεί να διαφοροποιηθεί λόγω επιπλέον χρεώσεων (κόστος εγγραφής, αγορά βιβλίων, αγορά μαθητικών στολών, κ.λπ.) ή λόγω εκπτώσεων (εγγραφή δεύτερου ή περισσοτέρων παιδιών, υποτροφίες, κ.λπ.).


Θέμα Αρχείο
Δίδακτρα Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων - Σχ. Χρονιά 2024 - 25
Δίδακτρα Ιδιωτικών Δημοτικών Σχολείων - Σχ. Χρονιά 2024 - 25
Δίδακτρα Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης - Σχ. Χρονιά 2024 - 25

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας