Γραφείο
Υπουργού
Γραφείο
Γενικoύ Διευθυντή
Αποστολή - Όραμα
Ενημέρωση
Ετήσιες Εκθέσεις
Πρακτικά - Αποφάσεις Προσφορών
 

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Καλωσορίσατε στoν ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το Εκπαιδευτικό Σύστημα και για το έργο των Διευθύνσεων, Υπηρεσιών και Κλιμακίων του Υπουργείου.

Ο ιστότοπος ενημερώνει παρέχοντας πρόσβαση σε ανακοινώσεις, εγκυκλίους, ενημερωτικά δελτία, ετήσιες εκθέσεις και στατιστικά στοιχεία. Παράλληλα προσφέρει πληροφορίες για διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα αλλά και πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Ιστότοποι Υπουργείου
  50χρονα Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
  Κυπριακή Εκπαίδευση 1960-2010
  Φεστιβάλ Κύπρια
  Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τέχνων
Ενδιαφέρουν
  Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση
  Κώδικας Πρακτικής στη Δημόσια Υπηρεσία για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης
  Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών ΥΠΠΑΝ
  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
- Δήλωση Απορρήτου
  Εφαρμογή Σύμβασης για τα Δικαιώματα
του Παιδιού
  Σχολή Γονέων
  Φιλοξενία ιστοσελίδας
Χρήσιμες Συνδέσεις
  Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
  Διαδικτυακή Πύλη Εθελοντισμού
  Εθνικός Φορέας για τη Διά Βίου Καθοδήγηση
  Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
  Κυβερνητική Πύλη
  Κυπριακή Βιβλιοθήκη - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
  Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO
  Μνήμες Μεσογείου
  Μόνιμη Κυπριακή Επιτροπή Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων (ΜΚΕΤΓΟ)
  Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου
  Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
Ευρωπαϊκά Προγράμματα
  Δίκτυο Ευρυδίκη
  Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα EPALE
  Εκπαίδευση Ενηλίκων - Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο
  Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια βίου Μάθησης
  Παγκόσμια Εκπαίδευση
  Consumer Classroom
  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα iDecide
Επικοινωνία
  Επικοινωνία με Υπουργείο
  Επικοινωνία με Υπηρεσίες του Υπουργείου
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
facebook YouTube Twitter