ΥΠΟΥΡΓEIO ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Επικοινωνία

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου
Ακρόπολη, 2006 Λευκωσία
Τηλέφωνα: 22800600/700

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: registry@moec.gov.cy
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας