ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΣας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), στην οποία θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις Ενιαίες Τελικές Προαγωγικές και Απολυτήριες Γραπτές Εξετάσεις.

Ο θεσμός των Ενιαίων Τελικών Προαγωγικών και Απολυτήριών Γραπτών Εξετάσεων εφαρμόζεται από τη σχολική χρονιά 2023-2024, για τους/τις μαθητές/μαθήτριες Γυμνασίων Λυκείων και ΤΕΣΕΚ.

Η ιστοσελίδα θα ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, με όλες τις πληροφορίες τις οποίες χρειάζεται να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές/μαθήτριες και οι γονείς/κηδεμόνες.


Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας