ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Οικοσελίδα
Σας καλωσορίζουμε στην επίσημη διαδικτυακή τοποθεσία των Εσπερινών Σχολείων και Σχολών.

Σήμερα λειτουργούν πέντε (5) Εσπερινά Σχολεία σε όλες τις επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου, υπό την ευθύνη της Διεύθυνσης Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης:

  • Εσπερινό Γυμνάσιο – Λύκειο Λευκωσίας (στεγάζεται στο Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ - Δασούπολη, έτος ίδρυσης: 1970),
  • Εσπερινό Γυμνάσιο – Λύκειο Λεμεσού (στεγάζεται στο Γυμνάσιο Ζακακίου, έτος ίδρυσης: 1975)
  • Εσπερινό Γυμνάσιο – Λύκειο Λάρνακας (στεγάζεται στο Λύκειο Βεργίνας, έτος ίδρυσης: 1991)
  • Εσπερινό Γυμνάσιο – Λύκειο Πάφου (στεγάζεται στο Γυμνάσιο Αγίου Θεοδώρου, στη Γεροσκήπου, έτος ίδρυσης: 1985)
  • Εσπερινό Γυμνάσιο – Λύκειο Κοκκινοχωρίων (στεγάζεται στο Λύκειο Κοκκινοχωρίων, έτος ίδρυσης: 1997)

και πέντε (5) Εσπερινές Σχολές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, υπό την ευθύνη της Διεύθυνσης Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης:

  • Εσπερινή Σχολή Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Λευκωσίας (στεγάζεται στην ΤΕΣΕΚ Μακάριος Γ΄Λευκωσίας, έτος ίδρυσης: 2011)
  • Εσπερινή Σχολή Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Λεμεσού (στεγάζεται στην Α΄ΤΕΣΕΚ Μακάριος Λεμεσού, έτος ίδρυσης: 2011)
  • Εσπερινή Σχολή Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Λάρνακας (στεγάζεται στην ΤΕΣΕΚ Λάρνακας, έτος ίδρυσης: 2019)
  • Εσπερινή Σχολή Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Αμμοχώστου (στεγάζεται στην ΤΕΣΕΚ Παραλιμνίου και Περιφερειακή και Γεωργική Σχολή Αμμοχώστου/Αυγόρου, έτος ίδρυσης: 2019)
  • Εσπερινή Σχολή Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Πάφου (στεγάζεται στην ΤΕΣΕΚ Πάφου, έτος ίδρυσης: 2019)

Στόχος των Εσπερινών Σχολείων και Σχολών είναι να συμβάλουν στη διά βίου μάθηση και στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέροντας την ευκαιρία ολοκλήρωσης σπουδών σε άτομα τα οποία για οποιονδήποτε λόγο αναγκάστηκαν να διακόψουν τη φοίτησή τους σε Γυμνάσιο, Λύκειο ή Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, , διαπλάθοντας συνάμα υπεύθυνους, δημοκρατικούς και ολοκληρωμένους ανθρώπους. Οι απόφοιτοι αυτών των Σχολείων και Σχολών θα είναι σε θέση να συμβάλουν ενεργά στο κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι, ανταποκρινόμενοι επιτυχώς στις ποικίλες προκλήσεις της εποχής μας.Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας