Γραφείο
Υπουργού
Γραφείο
Γενικής Διεύθυνσης
Αποστολή - Όραμα
Ενημέρωση
Ετήσιες Εκθέσεις
Πρακτικά - Αποφάσεις Προσφορών
 


ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Καλωσορίσατε στoν ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το Εκπαιδευτικό Σύστημα και για το έργο των Διευθύνσεων, Υπηρεσιών και Κλιμακίων του Υπουργείου.

Ο ιστότοπος ενημερώνει παρέχοντας πρόσβαση σε ανακοινώσεις, εγκυκλίους, ενημερωτικά δελτία, ετήσιες εκθέσεις και στατιστικά στοιχεία. Παράλληλα προσφέρει πληροφορίες για διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα αλλά και πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Ιστότοποι Υπουργείου
  Μνήμη Μικρασιατικού Ελληνισμού
1922-2022
  Κύπρος 1821 - 2021
  50χρονα Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
  Κυπριακή Εκπαίδευση 1960-2010
  Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τέχνων
Ενδιαφέρουν
  Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση
  Κώδικας Πρακτικής στη Δημόσια Υπηρεσία για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης
  Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών ΥΠΠΑΝ
  Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα
  Εφαρμογή Σύμβασης για τα Δικαιώματα
του Παιδιού
  Σχολή Γονέων
Χρήσιμες Συνδέσεις
  Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
  Διαδικτυακή Πύλη Εθελοντισμού
  Εθνικός Φορέας για τη Διά Βίου Καθοδήγηση
  Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
  Κυβερνητική Πύλη
  Μόνιμη Κυπριακή Επιτροπή Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων (ΜΚΕΤΓΟ)
  Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
  Κύπρος - Το Αύριο
Ευρωπαϊκά Προγράμματα
  Δίκτυο Ευρυδίκη
  Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα EPALE
  Εκπαίδευση Ενηλίκων - Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο
  Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης
  Παγκόσμια Εκπαίδευση
Επικοινωνία
  Επικοινωνία με Υπουργείο
  Επικοινωνία με Υπηρεσίες του Υπουργείου
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας - Πολιτική Απορρήτου
facebook YouTube Twitter