ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Νομοθεσία


Θέμα Ημερομηνία
Οι περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόμοι του 1971 έως 2012
Ο περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού