ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Κατάλογοι Σχολείων - Φροντιστηρίων


Εγκεκριμένα Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία
Εγκεκριμένα Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία
Εγκεκριμένα Ιδιωτικά Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης
Εγκεκριμένα Ιδιωτικά Φροντιστήρια - Υφιστάμενος Κατάλογος *
Εγκεκριμένα Ιδιωτικά Φροντιστήρια - Μητρώο Α *
Εγκεκριμένα Ιδιωτικά Φροντιστήρια - Μητρώο Β *
* Επεξήγηση των Καταλόγων Εγκεκριμένων Ιδιωτικών Φροντιστηρίων

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας