ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Επικοινωνία

Δρ Ανδρέας Φιλίππου
Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης
Τηλέφωνο: 22 809500, 22 809512
Τηλεομοιότυπο: 22 809537
Ηλ. Ταχυδρομείο: dme-idiotiki-ekp@schools.ac.cy

Δημοτική Εκπαίδευση
Γαβριηλίδου Άντρη
Λειτουργός Γραφείου Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δευτέρα - Παρασκευή)
Τηλέφωνο: 22 800804
Τηλεομοιότυπο: 22 800869
Ηλ. Ταχυδρομείο: agavrielide@moec.gov.cy

Μέση Εκπαίδευση

Ιδιωτικά Σχολεία

Αλεξανδρίδου Έμιλυ
Λειτουργός - Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός
Τηλέφωνο: 22 809500
Τηλεομοιότυπο: 22 809537
Ηλ. Ταχυδρομείο: ealexandridou@schools.ac.cy

Μιχαήλ Μιχάλης
Λειτουργός - Αποσπασμένος Εκπαιδευτικός
Τηλέφωνο: 22 809512
Τηλεομοιότυπο: 22 809537
Ηλ. Ταχυδρομείο: mmichail@schools.ac.cy

Ιδιωτικά Φροντιστήρια
Νεοφύτου Σάββα Χαραλαμπία
Λειτουργός - Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός
Τηλέφωνο: 22 806356
Τηλεομοιότυπο: 22 809537
Ηλ. Ταχυδρομείο: chneofytou@schools.ac.cy

Τεγερίδη Ιωάννα
Λειτουργός - Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός
Τηλέφωνο: 22 806356
Τηλεομοιότυπο: 22 809537Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας