ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Επικοινωνία

Φρόσω Τοφαρίδου
Πρώτη Λειτουργός Εκπαίδευσης
Τηλεομοιότυπο: 22 809537
Ηλ. Ταχυδρομείο: dme-idiotiki-ekp@schools.ac.cy

Δημοτική Εκπαίδευση
Άντρη Γαβριηλίδου
Λειτουργός Γραφείου Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δευτέρα - Παρασκευή)
Τηλέφωνο: 22 800804
Τηλεομοιότυπο: 22 800869
Ηλ. Ταχυδρομείο: agavrielide@moec.gov.cy

Μέση Εκπαίδευση

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Έμιλυ Αλεξανδρίδου
Λειτουργός - Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός
Τηλέφωνο: 22 809500
Τηλεομοιότυπο: 22 809537
Ηλ. Ταχυδρομείο: ealexandridou@schools.ac.cy

Αβράμης Δεσπότης
Λειτουργός - Αποσπασμένος Εκπαιδευτικός
Τηλέφωνο: 22 809512
Τηλεομοιότυπο: 22 809537
Ηλ. Ταχυδρομείο: adespotis@schools.ac.cy

Μιχάλης Μιχαήλ
Λειτουργός - Αποσπασμένος Εκπαιδευτικός
Τηλέφωνο: 22 809512
Τηλεομοιότυπο: 22 809537

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
Ιωάννα Τεγερίδη
Λειτουργός - Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός
Τηλέφωνο: 22 806356
Τηλεομοιότυπο: 22 809537

Χαραλαμπία Νεοφύτου Σάββα
Λειτουργός - Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός (Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή)
Τηλέφωνο: 22 806356
Τηλεομοιότυπο: 22 809537
Ηλ. Ταχυδρομείο: chneofytou@schools.ac.cy

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού