ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαδικασίες - Έντυπα


Οδηγός Κτιριακών Εγκαταστάσεων για την Ιδιωτική Εκπαίδευση

Θέμα Αρχείο
Οδηγός
Πρότυπα Σχεδιασμού Δημόσιων Σχολείων

Υποβολή στοιχείων Ιδιωτικού Σχολείου

Θέμα Αρχείο
Στοιχεία Ιδιωτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018

Διαδικασία και έντυπα για ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικού Σχολείου (Νηπιαγωγείου ή/και Δημοτικού ή/και Γυμνασίου/Λυκείου)

Έντυπο Θέμα Αρχείο
  Διαδικασία Ίδρυσης και Λειτουργίας
Ι.Σ.3 Ατομικό δελτίο
Ι.Σ.1 Έντυπο για ίδρυση
Ι.Σ.4 Έντυπο για λειτουργία
  Ερωτηματολόγιο για έλεγχο

Βεβαίωση Φοίτησης από Ιδιωτικό Σχολείο

Έντυπο Θέμα Αρχείο
Ι.Σ.6 Αίτηση για έκδοση βεβαίωσης Φοίτησης ή Αποφοίτησης από Ιδιωτικό Σχολείο το οποίο ανέστειλε ή τερμάτισε τη Λειτουργία του

Συμπλήρωση στοιχείων Ιδιωτικού Φροντιστηρίου

Θέμα Αρχείο
Έντυπο για το σχολικό έτος 2017 - 2018

Διαδικασία και έντυπα για ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικού Φροντιστηρίου

Έντυπο Θέμα Αρχείο
  Διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας
Ι.Φ.3 Ατομικό δελτίο
Ι.Φ.1 Έντυπο για ίδρυση
Ι.Φ.4 Έντυπο για λειτουργία
  Ερωτηματολόγιο για έλεγχο

Διαδικασία και έντυπα για ίδρυση και λειτουργία Θερινών Σχολείων

Aρχείο Θέμα Αρχείο
  Διαδικασία Ίδρυσης και Λειτουργίας
Θ.Σ.3 Ατομικό δελτίο
Θ.Σ.1 Έντυπο για ίδρυση
Θ.Σ.4 Έντυπο για Λειτουργία
  Ερωτηματολόγιο για έλεγχο

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού