ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαδικασίες - Έντυπα


Οδηγός Κτιριακών Εγκαταστάσεων για την Ιδιωτική Εκπαίδευση

Θέμα Αρχείο
Οδηγός
Πρότυπα Σχεδιασμού Δημόσιων Σχολείων

Υποβολή στοιχείων Ιδιωτικού Σχολείου

Θέμα Αρχείο
Στοιχεία Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019
Στοιχεία Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2018-2019
Στοιχεία Ιδιωτικών Δημοτικών για το σχολικό έτος 2018-2019

Διαδικασία και έντυπα για ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικού Σχολείου (Νηπιαγωγείου ή/και Δημοτικού ή/και Γυμνασίου/Λυκείου)

Έντυπο Θέμα Αρχείο
Δ.Ι.Λ.Σ. Διαδικασία Ίδρυσης και Λειτουργίας
Ι.Σ.1 Έντυπο για Ίδρυση
Ι.Σ.3 Ατομικό δελτίο
Ι.Σ.4 Έντυπο για Λειτουργία
E.I.Σ. Ερωτηματολόγιο για έλεγχο

Βεβαιώσεις για Ιδιωτικό Σχολείο

Έντυπο Θέμα Αρχείο
Ι.Σ.6 Αίτηση για έκδοση βεβαίωσης Φοίτησης ή Αποφοίτησης από Ιδιωτικό Σχολείο το οποίο ανέστειλε ή τερμάτισε τη Λειτουργία του
Ι.Σ.7 Αίτηση για έκδοση βεβαίωσης εγγεγραμμένου σχολείου στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Συμπλήρωση στοιχείων Ιδιωτικού Φροντιστηρίου

Θέμα Αρχείο
Έντυπο για στοιχεία Ιδιωτικού Φροντιστηρίου για το σχολικό έτος 2018 - 2019
Παράρτημα Α

Διαδικασία και έντυπα για ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικού Φροντιστηρίου

Έντυπο Θέμα Αρχείο
Δ.Ι.Λ.Φ. Διαδικασία Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικού Φροντιστηρίου
Ι.Φ.1 Έντυπο για Ίδρυση και Λειτουργία Ιδιωτικού Φροντιστηρίου
Ι.Φ.2 Ατομικό δελτίο διδακτικού προσωπικού
  Παράρτημα Α

Διαδικασία και έντυπα για ίδρυση και λειτουργία Θερινού Σχολείου

Aρχείο Θέμα Αρχείο
Δ.Ι.Λ.Θ. Διαδικασία Ίδρυσης και Λειτουργίας
Θ.Σ.1 Έντυπο για ίδρυση
Θ.Σ.3 Ατομικό δελτίο
Θ.Σ.4 Έντυπο για Λειτουργία
Ε.Ι.Θ.Σ. Ερωτηματολόγιο για έλεγχο

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού