ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαδικασίες - Έντυπα


Οδηγός Κτιριακών Εγκαταστάσεων για την Ιδιωτική Εκπαίδευση

Θέμα Αρχείο
Οδηγός
Πρότυπα Σχεδιασμού Δημόσιων Σχολείων

Υποβολή στοιχείων Ιδιωτικού Σχολείου

Θέμα Αρχείο
Στοιχεία Ιδιωτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018

Διαδικασία και έντυπα για ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικού Σχολείου (Νηπιαγωγείου ή/και Δημοτικού ή/και Γυμνασίου/Λυκείου)

Έντυπο Θέμα Αρχείο
Δ.Ι.Λ.Σ. Διαδικασία Ίδρυσης και Λειτουργίας
Ι.Σ.1 Έντυπο για ίδρυση
Ι.Σ.3 Ατομικό δελτίο
Ι.Σ.4 Έντυπο για λειτουργία
E.I.Σ. Ερωτηματολόγιο για έλεγχο

Βεβαιώσεις για Ιδιωτικό Σχολείο

Έντυπο Θέμα Αρχείο
Ι.Σ.6 Αίτηση για έκδοση βεβαίωσης Φοίτησης ή Αποφοίτησης από Ιδιωτικό Σχολείο το οποίο ανέστειλε ή τερμάτισε τη Λειτουργία του
Ι.Σ.7 Αίτηση για έκδοση βεβαίωσης εγγεγραμμένου σχολείου στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Συμπλήρωση στοιχείων Ιδιωτικού Φροντιστηρίου

Θέμα Αρχείο
Έντυπο για το σχολικό έτος 2017 - 2018

Διαδικασία και έντυπα για ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικού Φροντιστηρίου

Έντυπο Θέμα Αρχείο
Δ.Ι.Λ.Φ. Διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας
Ι.Φ.1 Έντυπο για ίδρυση
Ι.Φ.3 Ατομικό δελτίο
Ι.Φ.4 Έντυπο για λειτουργία
Ε.Ι.Φ. Ερωτηματολόγιο για έλεγχο

Διαδικασία και έντυπα για ίδρυση και λειτουργία Θερινού Σχολείου

Aρχείο Θέμα Αρχείο
Δ.Ι.Λ.Θ. Διαδικασία Ίδρυσης και Λειτουργίας
Θ.Σ.1 Έντυπο για ίδρυση
Θ.Σ.3 Ατομικό δελτίο
Θ.Σ.4 Έντυπο για Λειτουργία
Ε.Ι.Θ.Σ. Ερωτηματολόγιο για έλεγχο

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού