ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαδικασίες - Έντυπα


Οδηγός Κτιριακών Εγκαταστάσεων για την Ιδιωτική Εκπαίδευση

Θέμα Αρχείο
Οδηγός
Πρότυπα Σχεδιασμού Δημόσιων Σχολείων

Υποβολή στοιχείων Ιδιωτικού Σχολείου

Θέμα Αρχείο
Στοιχεία Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020
Στοιχεία Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2018-2019
Στοιχεία Ιδιωτικών Δημοτικών για το σχολικό έτος 2018-2019

Διαδικασία και έντυπα για ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικού Σχολείου (Νηπιαγωγείου ή/και Δημοτικού ή/και Γυμνασίου/Λυκείου)

Έντυπο Θέμα Αρχείο
ΙΕΔΜ1 Διαδικασία Ίδρυσης και Λειτουργίας
ΙΕΔΜ2 Έντυπο για Ίδρυση
ΙΕΔΜ3 Ατομικό δελτίο
ΙΕΔΜ4 Έντυπο για Λειτουργία
ΙΕΔΜ5 Ερωτηματολόγιο για έλεγχο

Βεβαιώσεις για Ιδιωτικό Σχολείο - Μέση Εκπαίδευση

Έντυπο Θέμα Αρχείο
ΙΕΜ6 Αίτηση για έκδοση βεβαίωσης Φοίτησης ή Αποφοίτησης από Ιδιωτικό Σχολείο το οποίο ανέστειλε ή τερμάτισε τη Λειτουργία του
ΙΕΜ7 Αίτηση για έκδοση βεβαίωσης εγγεγραμμένου σχολείου στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
ΙΕΜ8 Αίτηση για έκδοση βεβαίωσης προϋπηρεσίας σε εγγεγραμμένο ιδιωτικό σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης

Συμπλήρωση Στοιχείων Ιδιωτικού Φροντιστηρίου/Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού Κέντρου

Θέμα Αρχείο
Στοιχεία Ιδιωτικού Φροντιστηρίου (Ι.Φ.)/Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού Κέντρου (Ι.Ε.Κ.) για το σχολικό έτος 2022-2023
Ι.Φ. 5 - Στοιχεία Διδακτικού Προσωπικού Ιδιωτικού Φροντιστηρίου (Ι.Φ.)/Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού Κέντρου (Ι.Ε.Κ.)

Διαδικασία και έντυπα για ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικού Φροντιστηρίου/Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού Κέντρου

Έντυπο Θέμα Αρχείο
Δ.Ι.Λ.Φ. Διαδικασία Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικού Φροντιστηρίου (Ι.Φ.) / Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού Κέντρου (Ι.Ε.Κ.)
Ι.Φ.1 Αίτηση για Ίδρυση και Λειτουργία Ιδιωτικού Φροντιστηρίου (Ι.Φ.)/Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού Κέντρου (Ι.Ε.Κ.)
Ι.Φ.2 Ατομικό Δελτίο Διδακτικού Προσωπικού Ιδιωτικού Φροντιστηρίου (Ι.Φ.)/Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού Κέντρου (Ι.Ε.Κ.)
Ι.Φ.3 Έντυπο Τερματισμού Λειτουργίας Ιδιωτικού Φροντιστηρίου (Ι.Φ.)/Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού Κέντρου (Ι.Ε.Κ.)
Ι.Φ.4 Έντυπο Απόσυρσης Αιτήματος για Ίδρυση και Λειτουργία Ιδιωτικού Φροντιστηρίου (Ι.Φ.)/Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού Κέντρου (Ι.Ε.Κ.)
Ι.Φ.5 Στοιχεία Διδακτικού Προσωπικού Ιδιωτικού Φροντιστηρίου (Ι.Φ.)/Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού Κέντρου (Ι.Ε.Κ.)
Ι.Φ.6 Έντυπο Αναστολής Λειτουργίας Ιδιωτικού Φροντιστηρίου (Ι.Φ.)/Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού Κέντρου (Ι.Ε.Κ.)

Διαδικασία και έντυπα για ίδρυση και λειτουργία Θερινού Σχολείου

Aρχείο Θέμα Αρχείο
Δ.Ι.Λ.Θ. Διαδικασία Ίδρυσης και Λειτουργίας
Θ.Σ.1 Έντυπο για ίδρυση
Θ.Σ.3 Ατομικό δελτίο
Θ.Σ.4 Έντυπο για Λειτουργία
Ε.Ι.Θ.Σ. Ερωτηματολόγιο για έλεγχο

Έντυπα για Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία

Aρχείο Θέμα Αρχείο
ΙΕΔ 1 Στατιστικά Στοιχεία Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου
ΙΕΔ 2 Εκπαιδευτικό Προσωπικό Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου
ΙΕΔΜ 3 Ατομικό Δελτίο Διδακτικού Προσωπικού Ιδιωτικών Σχολείων
ΙΕΔ 4 Δήλωση Ανάληψης Καθηκόντων
ΙΕΔ 5 Πιστοποιητικό Φοίτησης Μαθητή/Μαθήτριας σε Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο
ΙΕΔ 6 Πιστοποιητικό Μετεγγραφής Μαθητή/Μαθήτριας σε Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο
ΙΕΔ 7 Δήλωση Τερματισμού Εργοδότησης


Έντυπα για Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία

Aρχείο Θέμα Αρχείο
ΙΕΝ 1 Στατιστικά Στοιχεία/Προσωπικό Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων
ΙΕΝ 2 Δήλωση Ανάληψης Καθηκόντων
ΙΕΔΜ3 Ατομικό Δελτίο Διδακτικού Προσωπικού Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων
ΙΕΝ 4 Δήλωση Τερματισμού Εργοδότησης
ΙΕΝ 7 Πιστοποιητικό Φοίτησης Μαθητή/Μαθήτριας σε Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο
ΙΕΝ 8 Πιστοποιητικό Μετεγγραφής Μαθητή/Μαθήτριας σε Ιδιωτικό ΝηπιαγωγείοΥπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας