ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ενημέρωση

Έντυπα

Θέμα Aρχείο
Γενικά
ΕΕ 8 - Μεταφορά Ατομικού Φακέλου Παιδιού Με Ειδικές Ανάγκες
Ανάληψη Κατ'οίκον Εκπαίδευσης (Μέση Εκπαίδευση)
Σύμβαση Κατ'οίκον Διδασκαλίας
Κατάσταση Κατ'οίκον Διδασκαλίας
Εξουσιοδότηση
Αναθεωρημένη διαδικασία καταβολής αμοιβής για Κατ΄οίκον Εκπαίδευση και Ενισχυτική Διδασκαλία
Αγορά Υπηρεσιών Εκπαιδευτικών για Κατ΄οίκον Διδασκαλία
Αναστολή/παράταση φοίτησης
EE 38 - Αίτηση για Παράταση Φοίτησης στο Ειδικό Σχολείο
EE 38 - Application for Extension of Studies at a Special School
Αξιολογήσεις
Ατομικό Έντυπο Αξιολόγησης
Πρόγραμμα Αλφαβητισμού-Ατομικό Φύλλο Αξιολόγησης
Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
Λογοπαθολογική Αξιολόγηση
Εξοπλισμός
EΕ 9 - Μεταφορά εξειδικευμένου ατομικού εξοπλισμού για παιδιά με ειδικές ανάγκες
EE 9A - Παραχώρηση εξειδικευμένου ατομικού εξοπλισμού παιδιού για χρήση στο σπίτι
EΕ 9B - Παράδοση/Παραλαβή εξειδικευμένου ατομικού εξοπλισμού για παιδιά με ειδικές ανάγκες
EΕ 9Γ - Επιστροφή εξειδικευμένου ατομικού εξοπλισμού για παιδιά με ειδικές ανάγκες
Παραπομπή
Ιστορικό Παιδιού
Παραπομπή παιδιού στην Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας