ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ενημέρωση

Έντυπα

Θέμα Aρχείο
Γενικά
Σύμβαση για την ανάληψη κατ'οίκον εκπαίδευσης (Μέση Εκπαίδευση)
Κατ'οίκον Διδασκαλία (Μέση Εκπαίδευση)
Εξουσιοδότηση Πληρωμής μέσω FIMAS
Μεταφορά Ατομικού Φακέλου Παιδιού με Ειδικές Ανάγκες - ΥΠΠ 8
Ατομικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (για παιδιά με ειδικές ανάγκες)
Αναστολή/παράταση φοίτησης
Αίτηση για αναστολή φοίτησης στο δημοτικό σχολείο - ΥΠΠ 34
Αίτηση για παράταση φοίτησης στο δημοτικό σχολείο - ΥΠΠ 35
Αίτηση για παράταση φοίτησης στο ειδικό σχολείο - ΥΠΠ 38
Αξιολογήσεις
Ατομικό Έντυπο Αξιολόγησης
Πρόγραμμα Αλφαβητισμού-Ατομικό Φύλλο Αξιολόγησης
Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
Λογοπαθολογική Αξιολόγηση
Εξοπλισμός
Μεταφορά Εξειδικευμένου Ατομικού Εξοπλισμού για Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες - ΥΠΠ 9
Παραπομπή
Ιστορικό Παιδιού
Παραπομπή παιδιού στην Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού