ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εκπαιδευτικό Υλικό

Θέμα Aρχείο
Γενικά
Γενικές οδηγίες για προσαρμογή εξεταστικών δοκιμίων σε παιδιά Ειδικής Αγωγής
Όλα...Όσα...Μπορούμε! Η Σύμβαση για τα Άτομα με Αναπηρίες.
Εισηγήσεις για εκπαιδευτικό, μηχανογραφικό ή/και άλλο εξοπλισμό Αιθουσών Αναφοράς (ειδικής εκπαίδευσης, λογοθεραπείας) και Μονάδων Ειδικής Εκπαίδευσης
Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου
Εισηγήσεις Λογισμικών Ειδικής Εκπαίδευσης
Κατηγοριοποίηση Λογισμικών Ειδικής Εκπαίδευσης (με βάση τις εισηγήσεις)
Ενδεικτικό Εκπαιδευτικό Υποστηρικτικό Υλικό για μαθητές Ειδικής Αγωγής Μέσης Εκπαίδευσης
Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο Ιστορίας Γ' Γυμνασίου για μαθητές Ειδικης Αγωγής
Ενδεικτικό Υποστηρικτικό Υλικό για παιδιά Ειδικής Αγωγής στο μάθημα της Γλώσσας για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου
Ενδεικτικό Εκπαιδευτικό Υποστηρικτικό Υλικό για Αλφαβητισμό
Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών - Δείκτες Επιτυχίας - Δείκτες Επάρκειας
Διδακτικά Σενάρια - Αξιολόγηση Μαθητή με βάση τους Δείκτες Επιτυχίας - Δείκτες Επάρκειας
Επιμόρφωση Διδασκόντων Α' και Β' Γυμνασίου - Πρόγραμμα Αλφαβητισμού
Δειγματικό Μάθημα στη Νεοελληνική Γλώσσα - A' Γυμνασίου
Δειγματικό Μάθημα στη Νεοελληνική Γλώσσα - Β' Γυμνασίου
Ενδεικτικό Εκπαιδευτικό Υποστηρικτικό Υλικό για Ειδικές Μονάδες Μέσης Εκπαίδευσης
Εκπαιδευτική Αξιολόγηση, Ανάπτυξη Ατομικών Προγραμμάτων Εκπαίδευησης
Προγράμματα και πρακτικές στην ειδική αγωγή
Καλές πρακτικές διδασκαλίας στα παιδιά Ειδικών Μονάδων - 1
Καλές πρακτικές διδασκαλίας στα παιδιά Ειδικών Μονάδων - 2
Μαθαίνοντας Μέσω της Διαθεματικής Προσέγγισης
Υποστηρικτικό Υλικό: Προανάγνωση – Ανάγνωση
Σειρά: Ανάγνωση για κατανόηση, Βιβλίο 1
Σειρά: Ανάγνωση για κατανόηση, Βιβλίο 2
Σειρά: Προαναγνωστικές ασκήσεις: Λογική σκέψη
Σειρά: Προαναγνωστικές ασκήσεις: Οπτικοκινητική συνεργασία
Σειρά: Προαναγνωστικές ασκήσεις: Οπτική αντίληψη
Σειρά: Προαναγνωστικές ασκήσεις: Αντίληψη μεγέθους

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού