ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εκπαιδευτικό Υλικό

Θέμα Aρχείο
Γενικά
Γενικές οδηγίες για προσαρμογή εξεταστικών δοκιμίων σε παιδιά Ειδικής Αγωγής
Όλα...Όσα...Μπορούμε! Η Σύμβαση για τα Άτομα με Αναπηρίες.
Εισηγήσεις για εκπαιδευτικό, μηχανογραφικό ή/και άλλο εξοπλισμό Αιθουσών Αναφοράς (ειδικής εκπαίδευσης, λογοθεραπείας) και Μονάδων Ειδικής Εκπαίδευσης
Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου
Εισηγήσεις Λογισμικών Ειδικής Εκπαίδευσης
Κατηγοριοποίηση Λογισμικών Ειδικής Εκπαίδευσης (με βάση τις εισηγήσεις)
Ενδεικτικό Εκπαιδευτικό Υποστηρικτικό Υλικό για μαθητές Ειδικής Αγωγής Μέσης Εκπαίδευσης
Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο Ιστορίας Γ' Γυμνασίου για μαθητές Ειδικης Αγωγής
Ενδεικτικό Υποστηρικτικό Υλικό για παιδιά Ειδικής Αγωγής στο μάθημα της Γλώσσας για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου
Ενδεικτικό Εκπαιδευτικό Υποστηρικτικό Υλικό για Αλφαβητισμό
Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών - Δείκτες Επιτυχίας - Δείκτες Επάρκειας
Διδακτικά Σενάρια - Αξιολόγηση Μαθητή με βάση τους Δείκτες Επιτυχίας - Δείκτες Επάρκειας
Επιμόρφωση Διδασκόντων Α' και Β' Γυμνασίου - Πρόγραμμα Αλφαβητισμού
Δειγματικό Μάθημα στη Νεοελληνική Γλώσσα - A' Γυμνασίου
Δειγματικό Μάθημα στη Νεοελληνική Γλώσσα - Β' Γυμνασίου
Ενδεικτικό Εκπαιδευτικό Υποστηρικτικό Υλικό για Ειδικές Μονάδες Μέσης Εκπαίδευσης
Εκπαιδευτική Αξιολόγηση, Ανάπτυξη Ατομικών Προγραμμάτων Εκπαίδευησης
Προγράμματα και πρακτικές στην ειδική αγωγή
Καλές πρακτικές διδασκαλίας στα παιδιά Ειδικών Μονάδων - 1
Καλές πρακτικές διδασκαλίας στα παιδιά Ειδικών Μονάδων - 2
Μαθαίνοντας Μέσω της Διαθεματικής Προσέγγισης
Επιμορφωτικά Σεμινάρια Διδασκόντων/ουσών στο Πρόγραμμα Αλφαβητισμού Α΄και Β΄Γυμνασίου
Επιμορφωτικά Σεμινάρια διδασκόντων/ουσών στο Πρόγραμμα Αλφαβητισμού της Α΄ και Β΄ τάξης Γυμνασίου
Παρουσίαση - Σεμινάριο για τον Αλφαβητισμό
Ο Αλφαβητισμός μέσα από νέες μεθόδους - Ιδέες και πρακτικές εφαρμογές για την διδασκαλία της γλώσσας και των μαθηματικών
Παρουσίαση - «Διδακτική της Γλώσσας: Πρακτικές Εφαρμογές»
Διδακτική της Γλώσσας: Πρακτικές εφαρμογές - Εργαστήριο
Διδακτική της Γλώσσας: Πρακτικές εφαρμογές - Εργαστήριο - Α΄ Γυμνασίου - Κείμενο 1 - ο Καραγκιόζης
Διδακτική της Γλώσσας: Πρακτικές εφαρμογές - Εργαστήριο - Α΄ Γυμνασίου - Κείμενο 2 - Το ζωντανό ρομπότ
Διδακτική της Γλώσσας: Πρακτικές εφαρμογές - Εργαστήριο - Α΄ Γυμνασίου - Κείμενο 3 - Μιλάμε για τη φιλία
Διδακτική της Γλώσσας: Πρακτικές εφαρμογές - Εργαστήριο - Α΄ Γυμνασίου -
Κείμενο 4 - Ελένη Καραΐνδρου: «Η αγάπη της για τη μουσική που έγινε επάγγελμα»
Παρουσίαση - Διδακτική των Μαθηματικών - Πρακτικές Εφαρμογές
Εργαστήριο - Διδακτική των Μαθηματικών - Πρακτικές Εφαρμογές
Προαιρετικά Σεμινάρια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
1η Συνάντηση - Σεμινάριο προς Φιλολόγους, με θέμα: Διδάσκοντας σε μαθητές/τριες με μαθησιακές δυσκολίες
2η Συνάντηση - Πώς διδάσκω Γλώσσα σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, γυμνασίου και λυκείου;
3η Συνάντηση - Πώς διδάσκω Ιστορία σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, γυμνασίου και λυκείου;
4η Συνάντηση - Πώς διδάσκω Λογοτεχνία σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, γυμνασίου και λυκείου;
5η Συνάντηση
Υποστηρικτικό Υλικό: Προανάγνωση – Ανάγνωση
Σειρά: Ανάγνωση για κατανόηση, Βιβλίο 1
Σειρά: Ανάγνωση για κατανόηση, Βιβλίο 2
Σειρά: Προαναγνωστικές ασκήσεις: Λογική σκέψη
Σειρά: Προαναγνωστικές ασκήσεις: Οπτικοκινητική συνεργασία
Σειρά: Προαναγνωστικές ασκήσεις: Οπτική αντίληψη
Σειρά: Προαναγνωστικές ασκήσεις: Αντίληψη μεγέθους

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού