ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κατάλογοι Σχολείων


Mέση Εκπαίδευση
Δημόσια Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης (Γυμνάσια - Λύκεια)
Τυποποίηση Ονομάτων Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (σύμφωνα με το ρομανικό αλφάβητο)
Δημόσια Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης με Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης (ΔΡΑ.Σ.Ε.)
Σύνδεσμοι Γονέων Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης
Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης

Ειδική Εκπαίδευση
Ειδικά Σχολεία
Τυποποίηση Ονομάτων Ειδικών Σχολείων (σύμφωνα με το ρομανικό αλφάβητο)

Ιδιωτική Εκπαίδευση
Εγκεκριμένα Ιδιωτικά Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης
Εγκεκριμένα Ιδιωτικά Φροντιστήρια - Υφιστάμενος Κατάλογος
Εγκεκριμένα Ιδιωτικά Φροντιστήρια - Μητρώο Α
Εγκεκριμένα Ιδιωτικά Φροντιστήρια - Μητρώο Β

Άλλα Σχολεία και Ιδρύματα-Τμήματα
Ιδρύματα - Τμήματα
Άλλα Σχολεία

Σχολικές Εφορείες
Κατάλογος Σχολικών Εφορειών που έχουν κάτω από την εποπτεία τους Σχολεία Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού