ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οικοσελίδα


Τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, (KIE), που άρχισαν να λειτουργούν το 1960 ως Ινστιτούτα Ξένων Γλωσσών, παρέχουν σειρά μαθημάτων σε μαθητές/τριες όλων των βαθμίδων καθώς και σε ενήλικες, τόσο σε αστικά κέντρα όσο και σε αγροτικές περιοχές, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα για ίσες ευκαιρίες μάθησης και συμβάλλοντας στη διά βίου εκπαίδευση που είναι θεμελιώδες ζητούμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα KIE λειτουργούν σε όλη την Κύπρο κάτω από την ευθύνη της Διεύθυνσης Μέσης Εκπαίδευσης και επιτελούν έργο κοινωνικό, με τις παροχές και απαλλαγές διδάκτρων σε άπορους και άριστους μαθητές/τριες.

Λειτουργούν παγκύπρια 40 KIE και σε αυτά φοιτούν πέραν των 12.000 μαθητών/τριών. Στεγάζονται σε δημόσια σχολεία Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, αξιοποιώντας την υποδομή και τις δυνατότητες των σχολικών μονάδων που τα φιλοξενούν.

Οι διδάσκοντες είναι πτυχιούχοι και η άσκηση των καθηκόντων τους ελέγχεται σε συστηματική βάση.


 

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας